30. märts 2023

Vanemuise Seltsi meeskoori ja segakoor „Vanemuine“ 150. a. juubelikontsert „Helin“

Edasi tehti ühispilt koos vilistlaste, auliikmete ja Tartu linnapeaga.

30. aprillil 2016. kell 13 toimus Tartus, Salme 1A (Õpetajate Seminari) aulas juubelikontsert „Helin“ Vanemuise Seltsi meeskoori ja segakoor „Vanemuine“ 150. tegevusaasta tähistamiseks. Dirigent Valli Ilvik.

Kaastegevad olid : meesansambel „WanSel“ , kvintett koosseisus : Helena Valpeteris (viiul), Sirle Laanesaar (viiul), Jane Lööndre (viiul), Aili Tammik (tšello), Dainis Valpeteris (klaver).Pianistid : Liena Eglite (Läti) ja Rein Bleive.Kooride esituses kõlasid teiste laulude seas ka suurvormid J.Jürme / M.Under – Rukkirääk, J.Haydn koor oratooriumist „Aastaajad“. Segakoori „Vanemuine“ ( asutatud 1865/66 hooajal)tervitasid sõbrad lähedalt ja kaugelt (Lätist) jm.

Kontserdil viibis Tartu linnapea Urmas Klaas, kes andis üle tänukirjad koorile, dirigent Valli Ilvikule, koorivanemale Egne Raamatule ja neljale koori kuldmärgi omanikule (laulnud 25 a ja rohkem) – Enn Uiga, Rinaldo Türno, Tea-Mai Tammaru, Raul Tammaru.

Aktiivsetele koori liikmetele, koori hõbemärgi omanikele (laulnud 15 a. ja rohkem) ja EMLS tänukirjad andis üle Tartu Tiigi Seltsimaja direktor Riho Leppoja. Linnapeal oli palutud üle anda tänukiri koorile kultuuriministeeriumi poolt. Segakooride Liidu nimel tervitas Küllike Kalling.

Kui kava järgi olid laulud lauldud (kontsert kestis 2t) paluti lavale kõikide aegade lauljad, kes on kooris kunagi laulnud. Kogunes suur ühendkoor. Järgnes pidulik hetk 12 staažikale lauljale. (Enn Uiga, Vambola Luha, Valve Petti, Ruti Kamla, Heljo Taniloo, Tea-Mai Tammaru, Helin Laaneots, Vilve Avestik, Nelli Kirsipuu, Ventela Mesi, Aino Hein, Peeter Somelar). Nad võeti vastu koori auliikmeteks ja kõigile ulatati auliikme tunnistused.

Koori audirigendiks kuulutati Alo Ritsing. Tunnistus antakse kätte tema 80-l sünnipäeval. Edasi kõlas võimsalt ühendkoori esituses G.Ernesaks / L.Koidula „Mu isamaa on minu arm“, P.Sarapik / L.Liiv „Ta lendab mesipuu poole“ ja segakoori „Vanemuine“ Moto (1955 a-st R.Ritsing / Fr.R.Kreutzwald).

Edasi tehti ühispilt koos vilistlaste, auliikmete ja Tartu linnapeaga.

150! Hästi!!! Ja nüüd veel ja veel!

Kell 19 järgnes Athena keskuses pidulik õhtu, kus esines koor ja külalised. Õnnesoovid TÜ õppeprorektorilt Mart Noormalt, sõpruskooridelt jpt. kõlistati šampuseklaase sooviti „õnne ja edu“ ning söödi kaunist juubelitorti „150 VANEMUINE“.

Tea-Mai Tammaru
Vanemuise Seltsi juhatuse liige