17. juuli 2024

Kultuurimärgid kui me ideaalid ja igapäevakeskkond

26. oktoobril kell 15-18 kutsume Tartu Laulupeomuuseumisse kaasa mõtlema kahel olulisel teemal: kultuuritegijate mälupank ja nende kujutamine kunstis.

kell 15 Eesti kultuuritegijate mälupank – idee sündi ja juba tehtud tööd tutvustavad Kärt Summatavet ja Mart Meri Eesti Kultuuri Kojast

kell 16-18 Arutelu “Kultuurilugu – kunst – kohalik omavalitsus”. Arutelu teema ajendiks L. Koidula kujutamine Tartusse rajataval monumendil.

Päeva korraldab Eesti Kultuuriseltside Ühendus koostöös Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi ja Vanemuise Seltsiga.