25. juuli 2021

Lauldes ja tantsides õnnelikuks

Tšehhi teadusajakirjas Národopisná revue /Journal of Ethnology ilmus 2016 a lõpus ilmus artikkel Eesti Laulu- ja Tantsupidude teemal.

Nemeržitski, Stanislav; Zájedová, Iivi (2016). Tančením a zpíváním pro lepší život. Národopisná revue / Journal of Ethnology, 4/2006.

Lauldes ja tantsides õnnelikuks: eestlaste omakultuuri suurpeod ja subjektiivne heaolu

Artikli lühikokkuvõte:

Mitmed uurimused mujal maailmas on kinnitanud, et harrastustegevused suurendavad inimeste rahulolu oma eluga.

Subjektiivne heaolu, eluga rahulolu üks olulisemaid komponente, oleneb suurel määral sellest, kui palju ja kui pühendunult saame tegeleda endale meelepärase tegevusega. Nn kultuuri- ja pärandiga seotud harrastustegevused on näidanud eriti tugevaid seoses eluga rahulolu osas – kahtlemata kuulub rahvatantsu ja -lauluga tegelemine nende hulka.

XXVI Laulu- ja XIX Tantsupeo ajal viidi grandi ETF9132 all esinejate seas läbi küsitlus, kus keskenduti omakultuuriharrastustega tegelemise põhjustele, seostele subjektiivse heaolu ja loova enesetõhususega (kuivõrd loov eneseväljendus on samuti määrav oma eluga rahul olemiseks).

Artiklis tutvustatakse tulemusi ning arutatakse nende tähenduste üle laiemas kontekstis.

PhDr Iivi Zájedová