4. märts 2024

Kevadpeo lood 2017 – “Ikka üheskoos”

Kohaletulnuid tervitavad EKSÜ auesimees Valter Haamer (paremal) ja Mulkide Seltsi esimees Kaupo Ilmet (vasakul) Taga ühendkoor - Mulkide segakoor ja Pärnu Lauluselts Kuldne Kungla

Foto: Kohaletulnuid tervitavad EKSÜ auesimees Valter Haamer (paremal) ja Mulkide Seltsi esimees Kaupo Ilmet (vasakul). Taga ühendkoor – Mulkide segakoor ja Pärnu Lauluselts Kuldne Kungla

20. mail 2017 toimus Tõrvas sealse avatud noortekeskuse õuel Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ja Mulkide Seltsi ühine kevadpidu „Ikka üheskoos.“ 

Juba kella 10st hakkasid noortekeskuse õuele kogunema kollektiivid üle Eesti. Üles seati näitused trükistest ja käsitöödest, ei puudunud ka rahvamuusikaplaadid – oma kaasatoodud varanduse seadsid ilmarahvale vaatamiseks/ostmiseks J. Aaviku Selts, Jõgevamaa Metsaselts, Mulkide Selts, Muuga Maanaiste Selts EHA, Rakke Valla Hariduse Selts, Tallinna Võru Selts, Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts ja Vanemuise Selts.

Avatud oli ka Mulgi turg. Kaugelt tulijatele pakkus hommikust tervituskohvi Mulkide Selts. Päeva jooksul pakkus osalejatele maitsvat ja mulgipärast kehakinnitust Naiskodukaitse Valga ringkond.

Tõrva Kirik-Kammersaalis avati Helme käsitöömeistri Laine Vettiku näitus. Näituse avamisel rääkis Laine, et tema tööd on peamiselt vabakäetikandid ja iga töö sünnib selsamal tikkimise hetkel.

Pidu ise algas kell 11 Mulkide segakoori ja Lauluseltsi Kuldne Kungla eestvõtmisel ühislauluga „Kas tunned maad?”. EKSÜ auesimees Valter Haamer rõhutas kevadpeo toimumise vajalikkust ja Tõrva poolt pidas tervituskõne linnapea Maido Ruusmann.

Seejärel sai sõna TrivimiVelliste. Ta rääkis oma ettekandes „Isamaast,”kuidas eestlased iseseisva riigini jõudsid. Ta rõhutas seltside rolli, kes valmistasid rahvast omariikluseks ette. Tänasel päeval on probleemiks, et me ei hinda küllalt kõrgelt oma kultuuri ja keelt, olles väljastpoolt tulevale mõjule liiga vastuvõtlikud. Kõnest jäi kõlama mure meie kauni eesti keele pärast – liiga palju kasutatakse võõrkeelseid slänge.

Edasi vallutasid lavalauad Tõrva kollektiivid: Tõrva Tilde alias Asta Mäeorg oma huumoriklipiga, Tõrva meesansambel, Tõrva Gümnaasiumi poisteansambel, Tõrva Gümnaasiumi 7.- 9. kl. segarahvatantsurühm ning Tõrva kultuurimaja pilli- ja lauluansambel.

Mulkide poolt astusid üles Mulgi segakoor ja Mulgi tantsukollektiiv.

Uustulnukatena olid kohal Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi laste folklooriansambel Kaval Käsi, kelle esinemine võeti väga soojalt vastu ning Rakke Valla Hariduse Seltsi regilaulurühm.

Rahvuskultuuri Seltsi Kajakassegapaarilinetantsutrupp Pärnust tõi lavale nooruslikkust. Meile armsaks saanud Tallinna Võru Seltsi folklooriansambel Liiso esitas oma rahvalaulud Võru murdes. Soojalt võeti vastu Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi ansambel Viisikera koos solist Paul Läänega.

Narva Eesti Seltsi tantsurühm Värtnad ja meesansambel Juhhaidi

Vaatamata kaugele vahemaale ei pidanud paljuks kohale tulla ka Ida-Virumaalt Narva Eesti Seltsi tantsurühm Värtnad ja meesansambel Juhhaidi. Reipalt kõlasid laulud ka Pärnust kohale tulnud Lauluseltsi Kuldne Kungla esituses.

Iga pidu saab ükskord otsa, nii ka sellel korral. EKSÜ juhatuse esimees Meelis Toom tänas kõiki esinejaid ja korraldajaid ning andis üle tänukirjad ja meened. Lõpetuseks lauldi ühiselt „Kungla rahvast”.

Kõigi rõõmus meel ja siiras ning meeleolukas esinemine hoidis päikese kogu päeva meie peoplatsi kohal! Loodame, et killuke meist jäi ka tõrvakate südametesse.

Pärast kevadpidu oli kollektiividel võimalus külastada Tõrva erinevaid vaatamisväärsusi. Tartu kultuuribussis viibijad külastasid giidi saatel Barclay de Tolli mausoleumi Jõgevestes. Barclay de Tolly on Eestis, Jõgevestes elanud suurim vene väejuht, kes puhkab siin koos abikaasaga. Nende sarkofaagid on originaalkujul säilinud tänaseni.

Barklay de Tolly mausoleomi juurest tulevad üheskoos Tartu ja Narva seltside esindajad

Ei saa jätta siinkohal mainimata, et juba hommikul Tõrvasse sõites sai Tartu rahvas väikese ülevaate Tõrva kultuuriloost – nimelt korraldas Ellen Napits Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsist bussis viktoriini, kus oli küsimusi nii Tõrva linna kui ka Tõrvast pärit tuntud kultuuritegelaste kohta.

Lõpetuseks paar sõna Tõrvast endast – Tõrva on Mulgimaa suurim linn. Kuna linnas on neli järve ja läbi voolab Õhne jõgi, siis omab Tõrva linn ka suvituslinna staatust. Tänane Tõrva kutsub külastama Barclay de Tolly mausoleumi, Helme kalmistut ja ohvrikivi, Helme lossimägesid ja Helme koduloomuuseumi.

Täname siinkohal veelkord kevadpeo toimumisele kaasaaitajaid: Tõrva Linnavalitsus, Mulgi Kultuuri Instituut, Tõrva Kirik-Kammersaal, Mulgi Turg, Helme vald, Naiskodukaitse Valga ringkond ja rahastajaid: Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapital ja Valgamaa ekspertgrupp ning Hasartmängumaksu Nõukogu.

Ikka üheskoos!
Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Artikli fotod: Ilmar Kõverik ja Margit Reinkubjas

Rohkem pilte kevadpeost saab vaadata Tõrva pildialbumist, fotod Ilmar Kõverik

Ajalehes Valgamaalane ilmunud artiklit saab lugeda siin, autor Teve Rajamets