21. juuli 2024

Kohtumispaik – Eesti Klubi Poris

Pori linn asub Soome läänerannikul 240 kilomeetri kaugusel Helsingist Satakunna maakonnas. Lisaks Yyteri liivarannale ja kuulsale Pori Jazzfestivalile tegutseb siin ka Eesti klubi Poris.

Eesti klubi Poris on tegutsenud alates 6. veebruarist 2014, asutakse Pori kesklinnas, Isolinnankatu 24 ruumides. Klubi kuulub Kansainvälinen kohtaamispaikka Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry-sse.

Asutajaliikmeteks olid Annela Liivat ja Kaidi Villemson. Klubi töökeel on eesti keel.

Aastate vältel on olnud sisukas koostöö Porin seudun Suomi-Viro seura ry-ga ehk kohalike estofiilidega.

Eesti klubi Poris segarahvatantsurühm Vingerpussid, ees istub juhendaja Heli Vija, foto Aare Liivat

Eesti klubi Poris pakub võimalust saada kokku üks kord kuus. Töövormiks on peamiselt eestikeelne vestlusring ning emakeelne keelekeskkond.

Esimesel aastal käisime koos igal kolmapäeval, viimastel aastatel on seltskondlikud koosviibimised toimunud kord kuus laupäeviti. Klubil on kujunenud välja traditsioonid: Eesti Vabariigi sünnipäeva ja emadepäeva tähistamine ning jõulupeo korraldamine.

Klubitööst võtavad osa inimesed üle kogu Satakunta maakonna ja liikmed on erinevatelt elualadelt. Mõned neist on elanud Soomes juba pikemat aega, mõned on siia alles tulnud.

On toimunud teemakohtumised, räägitud reisidest, jagatud elu- ja töökogemusi, kuulatud nõuandeid, lauldud, tantsitud ning veedetud toredaid koostegutsemise hetki.

Lisaks vabaajaveetmise võimaluse pakkumisele on klubi koostanud ja läbi viinud heaoluküsitluse Satakunnas elavatele eestlastele. Küsitlusest selgus, et Satakunnas elav eestlane saab hakkama ning on oma eluga rahul.

Klubitöös osalevad ka lapsed. Eesti Vabariik on mitmel aastal toetanud väliseesti kogukonda Satakunnas projektiga “Eesti keele ja kultuuri arendamine Poris”.

Projektid aitavad eeskätt laste puhul kaasa eesti emakeele ja rahvustunde hoidmisele. Lapsed on saanud joonistada, laulda, teha käelist tegevust, kokata, ringmänge tantsida ja eelkõige suhelda oma emakeeles.

2016. aasta statistika põhjal on klubitöös osalenud 384 inimest. Kõige osavõturohkem üritus on jõulupidu, kus jõulurõõmu tuntakse luuletusi, laule ja rahvatantse esitades ning maitsvat eesti jõulutoitu süües. Ühiselt oodatakse ka jõuluvana, kes tuleb Eesti kommipakkidega!

2017. aasta klubitegevuste hulgas on olnud kohtumine filmi „Must alpinist“ tegelase prototüübiga, Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva tähistamine, EV Suursaatkonna konsulaartalituse direktori Liina Viiese külaskäik ning töötuba, klubi juures tegutseva segarahvatantsurühma Vingerpussid esinemine Säkyläs Soome 100 üritusel ja emadepäeva tähistamine Pori Teljä kirikus.

Juunist alustas suvetegevust lasteprojekt ja sügisene klubihooaeg algas septembris.

Viimasel aastal on eriti edukalt tegutsenud segarahvatantsurühm Vingerpussid Heli Vija juhendamisel. Tantsime eesti pärimustantse ning käime eesti kultuuri esindamas.

Rühmas on üheksa paari, liikmetest kõige noorem on seitsmene ja vanim 55aastane. 21. oktoobril osalesid Vingerpussid hõimupäeval Tamperes – soome-ugri rahvaste üritusel Sugrifest.

15. märtsil 2018 toimub Poris pidulik EV100 tähistamine, mille korraldamises osalevad Satakunnan Liitto, Porin seudun Suomi-Viro seura ry, Eesti klubi Poris ja Huittise ning Rauma estofiilid.

Eesti klubil Poris on olemas avalik Facebooki leht ning suletud grupp liikmetele, kuhu postitatakse informatsiooni sündmustest ja toimunud ürituste pilte.

Eesti klubi Poris on tihedas koostöös Porin seudun Suomi-Viro seura ry-ga, teiste eestikeelsete seltsidega Soomes, Eesti Majaga Helsingis ning Eesti Vabariigi Suursaatkonnaga.

Rohkem infot leiab Eesti klubi Poris avalikult Facebooki lehelt või telefonil +358402500737.

Annela Liivat, 
Eesti klubi Poris asutaja