18. juuli 2024

Loengusari eestluse kestmisest piiri taga

23. novembril 2017 pidas PhD Ivi Zajedova Tartus esimesed loengud oma loengusarjast „Väliseestlaste seltsid ja piiritagune eestlus“. Loengusari annab ülevaate lääne pagulaseestlaste seltsi- ja harrastustegevusest ning seltside rollist omakultuuri hoidmisel eri aegadel kuni tänapäevani.

Hommikul toimus loeng Jaan Poska Gümnaasiumis, kus kuulajateks oli üle paarikümne gümnasisti. Noortel oli huvitav kuulata seltsitegevusest välieesti kogukondades ja tagasiside oli positiivne.

Jaan Poska Gümnaasiumi noored koos Iivi Zajedovaga, ees keskel

Sama päeva õhtul toimus teine avalik loeng Eesti Rahva Muuseumis enne EKSÜ filmikonkursi auhindade üleandmist.

Iivi Zajedova ERMis, foto Sirje Madisson

Eesti Kultuuriseltside Ühendusel on plaanis loengutega jätkata teisteski koolides ja seltsides, et tutvustada kodumaal lähemalt väliseestlaste seltsielu ja selle tähtsust Eestile. Kaugem eesmärk on koostada samateemaline e-õppematerjal, mida gümnaasiumid saaksid kasutada.

PhD Iivi Zajedova on nüüdseks juba kümmekond aastat uurinud väliseesti seltside tegevust ja harrastustegevuse tähtsust eestluse säilimisel. Loengud ongi kokku pandud uurimustöö käigus kogutud materjalide põhjal (intervjuud, videod, fotod). Iivi Zajedova teadustöö valdkonnaks on ühiskonnateadus ja kultuur, ta peab loenguid Tšehhi ja Eesti kõrgkoolides.

Iivi Zajedova on Tšehhi-Eesti Klubi välisesindaja ja Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse liige.

Margit Reinkubjas
Eesti Kultuuriseltside Ühendus