4. märts 2024

Mari Sarv 26. aprilli Tartu Folgiklubis

Aprilli folgiklubis on külas regilaulutundja Mari Sarv.
 
Mari on Haridus- ja Teadusministeeriumi Teaduskollektsioonide humanitaarteaduslike kogude ekspertnõukogu juhtkonnas, juhib Eesti Rahvaluule Arhiivi (ERA) uurimisprojekti “Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad ja kogukonnad”, on ERA toimetuste toimetuskolleegiumi liige, Eesti digitaalhumanitaaria aastakonverentside üks peakorraldajatest, Eesti Kirjandusmuuseumi teadusnõukogu liige, Rahvusraamatukogu Eesti veebiarhiveerimise ekspertide töörühma liige, Rahvusvaheliste regilaulukonverentside seeria üks peakorraldajatest, ent …

… eelkõige on Mari Sarv veenev regilaulude laulja.

 

Tartu Folgiklubi õhtu Emajõel, Sisevete Saatkonnas algab kell 19. Olete oodatud!