22. juuni 2024

Eesti Kultuuriseltside Ühendusel on uus liige

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatus kinnitas 29.novembril EKSÜ uue liikme ja seekord Saaremaalt – MTÜ Varese Sadam. Nüüd kuulub meie liikmete hulka üks väike, kuid just Eesti rikkaliku merekultuuri- ja pärandiga seotud kogukond.

Tere tulemast meie liikmete hulka ja anname neile võimaluse enda tutvustamiseks.

Mittetulundusühing Varese Sadam asutati 1999.aastal. Varese Sadam tegutseb Saaremaal, Pahapilli külas asuvas Varese sadamas.

Varese Sadama seltsi rahva jaoks on oluline Saaremaal sajandeid traditsiooniks olnud ja  peresid toitnud kuid praeguseks ohtu sattunud ranna- ja kalapüügi kultuuri alal hoidmine ning meie liikmete sotsiaalse turvalisuse tagamine. Meie jaoks on Saaremaa pärandkultuur väärtus ja tähtis on rannakalandus kui elustiil.

Tahame, et meie peredel oleks leiba ja meie noortel oleks võimalik end siduda Saaremaaga ja selle kaugemate nurkadega ka aastakümnete pärast. Tahame, et Saaremaal säiliks tema omanäoline pale. Meil on spetiifilised oskused ja teadmised, mis pakuvad huvi ka meie külalistele.  Veel on säilinud mitmeid arhailisi traditsioone.

Kõige selle hoidmiseks ja edasi arendamiseks olemegi kokku tulnud, et ühiselt tegutseda, üksteist toetada.

Ühing tegutseb Varese sadama piirkonnas, sest selle kaudu me saame tegeleda kalapüügi ning veeturismiga. Sadama arenemisega avaneb meil võimalus organiseerida näitusi, konverentse, teabepäevi. Selts osaleb juba praegu aktiivselt kohaliku elu arendamises.

Tulge meile külla!

 

Katriin Raudvere,
MTÜ Varese Sadam