26. Mai 2024

Rakkes tähistati Faehlmanni sünnipäeva konverentsiga

Rahvuseepose „Kalevipoeg” mõtte algataja, kirjanik, arst ja keeleuurija, Õpetatud Eesti Seltsi esimene esimees Friedrich Robert Faehlmann sündis 31. detsembril 1798 Rakke lähedal Aos. Sel aastal möödub tema sünnist 220 aastat.

Faehlmannid põlvnevad Kadrina kihelkonnast Vohnja vallast. Friedrich Roberti isa Heinrich Johann oli Aos mõisavalitseja.

Juba lapsena mõistis Fahelmann, et eestlased on kannatliku loomuga, aus ja iseloomuga rahvas, kel jääb puudu vaid haridusest. Tartu Ülikoolis õppides tegi ta koolivaheaegadel pikki jalgsimatku Ao ümbrusesse, pannes kirja rahvapärimusi ja Kalevipoja muistendeid. Tervise halvenedes püüdis ta siiski üles kirjutada Kalevipoja jutte, jätkates tööd eesti keele ja rahvaluule uurijana. Ao jäi Friedrichile kalliks surmani, sinna tahtis ta ikka minna.

Endise Ao mõisa hoonetest pole enam ammu midagi säilinud. Faehlmanni nime kannab Rakke peatänav. Sellel tänaval (Faehlmanni 33) asuvas Rakke Hariduse Seltsi muuseumis on Faehlmannile pühendatud stend. Muuseumis on kõige vanemateks väljaanneteks Faehlmanni kohta Tartus 1929 välja antud album „Friedrich Robert Faehlmann” ning „Faehlmanni ja Kreutzwaldi kirjavahetus” aastast 1936, milles on toimetaja Mart Lepiku pühendus Rakke 7-aastasele koolile.

1957. aastal tähistasid Rakke koolinoored tuntud koduloolase Helmut Joonuksi eestvedamisel Aos Faehlmanni sünnikoha mälestuskiviga. Kivi ümbruse  eest kannab juba aastaid hoolt Einmanni pererahvas.

Tuntud kirjamehe ja kultuuritegelase 220. sünniaastapäeva tähistas Rakke Hariduse Selts koostöös Rakke Kooliga konverentsiga „Friedrich Robert Faehlmann 220”, millel osales sadakond õpilast ja õpetajat Kiltsist, Simunast ja Rakkest ning seltsirahvas.

Avasõnad lausus Rakke Kooli direktor Igmar Matto. Osalejaid tervitas Väike-Maarja valla haridusnõunik Aare Treial. Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Kristi Metste rääkis oma ettekandes „220 aastat Faehlmanniga” Faehlmanni eluloost, tema tööde tähendusest Eesti kultuuriloos ja sellest, mida on veel tema tööde puhul avastada.

Allakirjutanu ettekande teemaks oli „Faehlmann ja Rakke”.

Tutvuda sai Faehlmanni portreede väljapanekuga.

Ettekannetele järgnes Väike-Maarja valla koolide 5.-9. klasside õpilastele korraldatud kodukohamuistendite konkursi võitjate autasustamine.

Kõigi muistenditega on võimalus tutvuda Rakke muuseumis.

Aime Kinnep
Rakke Hariduse Selts

1 thought on “Rakkes tähistati Faehlmanni sünnipäeva konverentsiga

Comments are closed.