4. märts 2024

Eesti Interlingvistika Selts otsib koostööpartnereid!

Eesti Interlingvistika Selts (asutatud 1994) on rahvusvahelise kommunikatsiooni uurijate ja plaankeele-huviliste ning alates 2014. aastast ka Lõuna-Eesti esperantistide ühendus, kui ühendusega liitus saja-aastane Tartu Esperanto Selts. Seltsi tegevusalas on rahvusvaheline kommunikatsioon, sh plaankeeled nt Esperanto.

Interlingvistika Selts vajab uusi tegijaid juhatusse ja ajakirja toimetusse.

Eesti Interlingvistika Selts korraldab uurimistöid, seminare, konverentse, kirjastab ajakirja Interlinguistica Tartuensis, digiversioonid 1−10 on leitavad: http://dspace.ut.ee ja https://ester.ee/.

Viimastel aastatel on Eesti Interlingvistika Seltsi töö jäänud soiku, kuid Selts soovib leida uusi huvilisi ja kutsub noori selle huvitava valdkonnaga liituma.

Paljurahvuselises maailmas on suhtlemisvaldkond oluline. Maailmas tegelevad noored sellega nii huvi- kui uurimistööna.  On loodud ka soome-ugri plaan- alias ühiskeel: udmurt Aleksei Arzamazov koostas plaankeele Budinos (2008), soomlane Risto Kupsala esitles soome-ugri kongressil plaankeelt Samboka (2015).

PS: Peeter Volkonski soovib leida esperanto keelt valdavaid õpilasi oma uue videoklipi jaoks

Kontakt: Madis Linnamägi, forsel@hot.ee, 509 8647


Näiteid ka Eestis loodud plaankeeltest.

Ülo Lumiste ja Leo Vohandu uurimus „Kolmest Eestis loodud tehiskeelest ja nende loojatest”. – Akadeemia 3/2007, lk 482–510; inglise keeles – Interlinguistica Tartuensis X, 2017, lk 63-47.

Andmeid soome-ugrilaste loomingust:

Keel BUDINOS, autor udmurt Aleksei Arzamazov:

– Arzamazov, A.A. Койнэ «Будинос» – общий язык финно-угров. – Центр информационной поддержки молодежи Удмуртской Республики «Шаер». 2009

– Enn Ernits. PRI LA FINN-UGRA PLANLINGVOPROJEKTO BUDINOS. – Interlinguistica Tartuensis IX, 2009, lk 213- 228;
https://www.ester.ee/;https://dspace.ut.ee/handle/10062/55706;

– Ernits, Enn. Soome-ugri plaankeel budinos: struktuur ja loomispõhimõtted. – Small Languages In the Multilingual Society. Publications of Võro Institute 24, 2010, p 90-112.

Keel PANDUNIA, autor soomlane Risto Kupsala:

– Risto Kupsala. Pandunia, a global contact language. – Interlinguistica Tartuensis X, 2017, lk 181-185; http://www.pandunia.info/; https://www.ester.ee/;https://dspace.ut.ee/

Keel SAMBOKA, autor soomlane Risto Kupsala:

– Risto Kupsala. Samboka, a constructed Uralic language. – https://www.oulu.fi/suomenkieli/fuxii/englanti/abstraktit 

https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/CIFU12BookOfAbstracts_0.pdf