21. juuli 2024

Pranglil kohtusid Eesti Kultuuriseltside Ühendus ja Eesti Saarte Kogu

17- 19.maini toimus Põhja-Eesti väikesaarel Pranglil MTÜ Eesti Saarte Kogu (lühendatult ESK) üldkogu. Kuna Eesti Kultuuriseltside Ühendus on ESK ametlik koostööpartner, siis osales üldkogul ka Eesti Kultuuriseltside Ühenduse esindaja.

ESK on juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis esindab kõigi Eesti Vabariigi vetes asuvate saarte kogukondi. Momendil on ühingul liikmeid 19-lt erinevalt saarelt. Traditsiooniks on korraldada üldkogu 2-3 päevase üritusena suvisel ajal ühel Eestimaa saarel. See on üritus, mis toob saarte sh nende seltside esindajad kokku. Sellel aastal peeti üldkogu Pranglil. Üldkogu esimese päeva istungist võttis osa riigihalduse minister Jaak Aab, asekantsler ja nõunikud ning Viimsi vallavalitsuse esindus sh vallavanem Laine Randjärv. Saarte esindajad tegid ministrile oma soovidest, muredest ning soovidest ülevaate.

ESK valis endale uue 3- liikmelise juhatuse. Uue juhatuse liikmed pärinevad Ruhnust, Pakrilt ja Saaremaalt. Üldkogul oli arutlusel ühenduse edasised tegevused. Üheks kõnealuseks teemaks oli saartel hariduse ja kultuuri töörühma moodustamine, mille pädevusse kuulub saarte rikkaliku kultuurielu ja pärandi tutvustamine, arendamine ja väärtustamine. Eesti Kultuuriseltside Ühendus on valmis igati selles töörühmas ja saarte kultuuri- ning seltsielu valdkonnas kaasa aitama.

Ühenduse tegevjuht Liina Miks tutvustas Kultuuriseltside Ühenduse tööd ja liikmesseltse. Ta kutsus üles (väike)saari oma seltsielust ja kultuurisündmustest teada andma. EKSÜ tegevjuht sai mitmeid otsekontakte saartel tegutsejatega. Samuti rääkis Liina Miks septembrisse plaanitud Suurpõgenemise tähtpäeva üritustest ning kutsus saari selle ettevõtmisega liituma. Oli ju saartelt 1944. a.  põgenemine eriti massiline – jättes mõned saared asutusest tühjakski.


Eesti Saarte Kogu uue juhatusega lepiti kokku edaspidises koostöös. ESK juhatus võtab samuti osa Eesti Kultuuriseltside Ühenduse selle aasta suvekoolist augustis Riias. Anname neile seal võimaluse kohtuda meie teiste liikmesseltsidega ning teha tutvustav ettekanne saartel toimuvast seltsi- ja kultuurielust. Saarelised kultuurid on ääretult omanäolised ja eripalgelised.

Oli väga meeldiv ja tore koosveedetud aeg, mitmeid kohtumisi, tutvumisi. Prangli saar oma ajaloolise taustaga pakub huvitavaid avastamisrõõme veel paljudele eesti kultuuri ja loodusehuvilistele.

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ja Saarte Kogu koostöö lepingu kohta on võimalik pikemalt lugeda siit: 

Eesti Saarte Kogu kohta saab pikemalt lugeda siit: 

 

Liina Miks,
EKSÜ tegevjuht

 

Kaanefotol Prangli suurima kivi – Titekivi- juures

Fotod: Leo Filippov ja Liina Miks