22. juuni 2024

Eesti keele kursused Omskis koguvad populaarsust

12. mail viidi Omski linnas läbi järjekordne eesti keele kursus. Osavõtt keeletunnist oli rohkearvuline. Õpilased on aktiivsed ja õppurite hulgas on palju noori.

Seekordne keeleõppe tund oli järjekorras juba teine. Julgus sellist keeleõppe sarja läbi viia annab esimese korra positiivne tagasiside ja menu. Ka sellel korral koguneti Omski raamatukogus. Teemaks häälikute kõla, tähestik ja mõned lihtsamad grammatilised konstruktsioonid. Osalejad said iseseisvalt teha hääldamisharjutusi.

Suur eesti keele huviliste hulk on imekspandav. Juhtub sageli, et korraldajatele helistavad tundmatud isikud ja küsivad võimaluse järele end eesti keele kursustele registreerida. Seejuures on helistajate hulgas palju noori.

Suvel tuleb keeletundidesse väike paus, kuid kindlasti on plaanis jätkata sügisel. Plaanis on arendada veelgi virutaalsemat keele suhtlust ja õpet. Skype abi on võimalus luua eesti keelseks suhtluseks võimalused piirkonna kaugemate külade vahel. Omski oblasti külades on mitmeid eesti keele oskajaid, kellel puudub praegu võimalus kellegagi eesti keeles suhelda.

Eraldi tänusõnu tahaks öelda Vladimir Tugeusele,  tänu kellele sellised keeletunnid üldse võimalikud on. Õpetaja Tugeus valdab nii eesti grammatikat kui ka kõnekeelt ning tal on tahet seda õpetada ja edasi anda.

Ivan Ubaleht,
Omsk

1 thought on “Eesti keele kursused Omskis koguvad populaarsust

Comments are closed.