22. juuli 2024

EKSÜ külastab liikmesseltse üle-Eesti. Kohtumine Tallinnas.

EKSÜ juhatus ja tegevjuht alustavad sellest sügisest Eestis asuvate liikmesseltside külastusi. Kavandatud on kohtumised Eesti eri paigus, et jõuda selliste kohtumistega kõikide meie Eestis asuvate liikmesseltsideni.

10. oktoobril 2019. a. kohtus EKSÜ esimesena Tallinnas asuvate liikmesseltsidega Tallinna Kultuuriameti koosolekusaalis.

EKSÜ juhatusest võtsid kohtumisest osa  Iivi Zajedova, Ants Johanson, Evelin Sennett ning EKSÜ tegevjuht Liina Miks. Liikmesseltse esindasid Külli Müürsepp Tallinna Võru Seltsist, Katriin Raudvere MTÜ Varese Sadamast, Harry Raudvere Varese Sadam, Eesti Klubi, Peep Neemvalts Johannes Aaviku Seltsist, Andres Helenurm Eesti Klubist ja Meelis Toom Tallinna Mulkide Seltsist.

Kohtumise üheks eesmärgiks oli EKSÜ esindusel saada parem ja detailsem ülevaade konkreetses seltsides toimuvast ning arutada edasisi ÜHISTEGELIKKE võimalusi. Ümarlauas osalejate vahel tekkis aktiivne mõttevahetus ja jutuajamine oli intensiivne.

Seltsi esindajad said rääkida oma seltside hetkeolukorrast ja tuleviku väljavaadetest. Diskussiooni keskmes oli aga Eesti seltsitegevus üldisemalt ning EKSÜ rollist ja võimalustest selles. Kõik osalejad leidsid, et meil on kasutamata potensiaali, kuidas muutuda seltside ühendusena rohkem nähtavamaks ja kuidas saavutada keskseltsina suuremat rolli Eesti kultuuripoliitika kujundamisel. Kõne all olid mitmed konkreetsed sammud ja ettepanekud organisatsioonilise töö korraldamiseks ning täiendamiseks. Mitmed ettepanekud tulevad päevakorda järgmisel, EKSÜ kevadisel üldkoosolekul.

Toimunud mõttevahetus oli esimene. Järgmine seltside ümarlaud viiakse läbi Tartus asuvate liikmetega novembris Tartus.

Ees seisavad kohtumised veel Virumaal, Pärnumaal ja mujalgi, kus meie liikmed tegutsevad ja kultuuri loovad.

Evelin Sennett                                                                      Liina Miks
EKSÜ juhatuse liige                                                             EKSÜ tegevjuht