13. juuni 2024

Mardid Šveitsi eesti mänguringis

Iga kuu esimesel pühapäeval kohtuvad Šveitsis elavad noored ja lapsed ning nende vanemad Zürichis, et vabatahtlike juhendamisel hoida endas eesti keelt ja eesti meelt. Et eestlase vaimsus ikka edasi kanduks ja säiliks, käsitletakse igal kohtumisel Eestile omast teemat, mis on seotud traditsioonide, tõekspidamiste ja keelega.

Oktoobrikuu vihmasabin tõi endaga kaasa mardipäeva. Kolmes erinevas vanusegrupis uuriti ja puuriti, kes need mardid õieti on ning mida üks õige mart Mardipäeva ajal teeb. Kõige pisemad said lisaks muudele temaatilistele tegevustele toreda mängu jooksul eristada mardisandid kadrisantidest, voolida aiasaadusi, mida tavaliselt pererahvas martidele tänutäheks jagas ning loomulikult meisterdati lõpuks ka mardimaskid.

Noored mardid said lisaks maskide meisterdamisele teada ja ise läbiproovida, kuidas käib ühe mardifilmi filmimine. Operaator, näitleja, grimeerija või hoopis keegi neljas – kõik said endale meelepärased rollid ning esimene võte võis alata. Kõige vanemad mardid õppisid juhendaja abiga selgeks mardilaulud, mõistatused ja head soovid. Kui vajalik material selge, tõmmati omameisterdatud maskid ette ning seejärel mindi külla noortematele martidele.

Tekst ja materialid Kristiina Bylyku,
Šveitsi Eesti Mänguring

 

Kui meeleolukaks kujunes antud kohtumine, näed siinolevast videokokkuvõttest: