28. Mai 2024

Asutati Üleilmne Eesti Noorte Võrgustik

Neljapäeval, 17. oktoobril 2019, asutati Tallinnas Üleilmne Eesti Noorte Võrgustik. Võrgustik on ESTO 2019 ülemaailmsete eesti kultuuripäevade käegakatsutav tulemus. Suvel Helsingis ja Tartus toimunud aruteludes teemal “Meie tulevik” selgus, et teemasid, millega on vaja tegeleda, on palju.

Võrgustiku peaeesmärkideks on esindada ja kaitsta välismaal elava eesti noorsoo õigusi ja huve, toetada noorte sideme hoidmist Eesti riigiga, suurendada noorte osalust eestluse edendamises ning aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule.

MTÜ Üleilmne Eesti Noorte Võrgustik ehk ÜENV asutati 17.10. 2019 ning asutajaliikmed on Kelker Martinson Ameerika Ühendriikidest, Martin Tikk Eestist, Juku Gold Kanadast, Nora Sööt Rootsist, Tuuli-Emily Liivat Soomest ning Valerii Krinberg Venemaalt.

“Meile on tähtis kaasata noori ülemaailmselt, mille tõttu on ka asutajaliikmed eri piirkondadest. Esindatud on Ameerika Ühendriigid, Kanada, Soome, Rootsi, Venemaa – ja muidugi Eesti.” märgib asutajaliige Martin Tikk.

Võrgustik on jätk ESTO 2019 kultuuripäevadele, mis kandis nime “Meie tulevik”.

“Noordelegaatide sisutihedatest töötubadest ja vestlustest selgus peagi, et noored soovivad arendada koostööd nii omavahel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Noorte motivatsioonist ajendatuna valmis ESTO noorte deklaratsioon, mille koostas noorteprogrammi moderaator Marcus Ehasoo. See on aidanud meil mõista, millised on meie ühised eesmärgid ja miks vajame üleilmset noorte võrgustikku,” kommenteeris asutajaliige, ESTO 2019 üleilmsete noordelegaatide ja Soome Eesti Noored juht Tuuli-Emily Liivat.

Eesti Noored Rootsis esindaja Nora Sööt lisas: “Pakume võrgustiku kaudu mitmekülgset tegevust. Virtuaalkeskkond on noortele lähenedes oluline, kuid tähtis on korraldada kohtumisi ja mõttevahetusi ka päriselus.”

Maailmas elab ligikaudu 200 000 eestlast, neist suurimad kogukonnad asuvad Soomes, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Rootsis ja Austraalias.
ÜENV hakkab aktiivselt osalema ka Globaalse Eesti arengukava väljatöötamises.

17.10.2019
Tallinnas

Pildil võrgustiku asutajad Martin Tikk (Eesti), Tuuli-Emily Liivat (Soome), Nora Sööt (Rootsi) ja Joshua Gold (Kanada). Võrgustiku asutajate hulka kuuluvad ka Valerii Krinberg (Venemaa) ja Kelker Martinson (Ameerika Ühendriigid).