18. juuli 2024

EKSÜ jätkab ringsõite Eesti liikmesseltsides

EKSÜ tegevjuht ja juhatus alustasid sellel sügisel ringsõite Eestis asuvates liikmesseltsides. 11. novembril toimus kohtumine Põlvas.

Põlva Keskraamatukogus olid koos Kanepi Laulu Seltsi, Kambja Laulu- ja Mänguseltsi ning Jakob Hurda Seltsi inimesed. Seltsid said lahti rääkida oma tegemised ning plaanid. Samuti sai EKSÜ tegevjuht tutvustada võimalusi tihedamaks koostööks. Väga oluline on seltside omavaheline suhtlus. Esindajad esitasid küsimusi, kuidas teised seltsid oma tegevusi rahastavad, kuidas nad ühte või teist üritust korraldavad. Oli sisukas arutelu. Seltsid on EKSÜ tegevusega rahul, kiideti infolaekumist ja kuukirju. EKSÜ esindajad palusid seltsidel oma ettevõtmistest kindlasti teada anda. Palju väärtuslikku infot tublide ettevõtmiste kohta läheb siiski kaduma.

Järgmine EKSÜ seltside ümarlaud leiab aset 21. novembril Tartus. Kohtumisele on kutsud 10 Tartus tegutseva seltsi esindajad.

Sellel aastal kohtume veel Jakob Hurda Seltsi ning Jõgevamaa Metsaseltsi esindajatega.

Kohtumiste tulemused ja ettepanekud tulevad arutlusele ka EKSÜ kevadisel üldkogul.

Liina Miks
EKSÜ tegevjuht