20. apr. 2024

EKSÜl on uus liikmesselts

EKSÜga on liitunud uus tegija  – eelmisel aastal asutatud MTÜ Soome Eesti Noored. Nagu tavaks, anname me uuele tulijale võimaluse ennast tutvustada.

Soome Eesti Noored ry asutati 18.12.2018. Organisatsiooni eesmärgiks on koondada ülesoomeliselt Eesti juurtega noori pakkudes neile organiseeritud tegevust, seista eesti koolinoorte õiguste eest Soomes, hoida oma emakeelt ja kultuuri ning esindada Soomes elavaid eesti noori Ülemaailmses Eesti Noortevõrgustikus. 

Soome Eesti Noored oli ESTO 2019 ehk XII Ülemaailmsetel eesti kultuuripäevade koostööpartner. Vantaa ja Tampere noored olid abiks ettevalmistusperioodil ja erinevate sündmuste läbiviimisel. SEN juhatus oli aktiivne nii sisulises töös kui korralduses. SEN osales Noorte- ja tulevikuseminaril Helsingis, Noortekongressil Tartus ja Rahvuskongressil Tallinnas. 

SEN on aidanud organiseerida Eesti Vabariik 101 üritust Tamperes ning on olnud abiks nii Tampere kui ka Helsingi Mardilaadal. Aastal 2019 on SENil olnud kaks noorte koostööpäeva. Soome Eesti Noortel on sisutihe koostöö Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustikuga ning SENi noored osalevad Üleilmakooli kursustel eesti keele e-õppes. 

Soome Eesti Noored tööplaan aastaks 2020 on mitmekülgne.
SEN on ürituste kaaskorraldaja, mille hulgas on näiteks eestlaste laulu- ja tantsupidu augustis Tamperes ning EKSÜ suvepäevade noorteürituste korraldamisse. 

Aasta 2020 peamiseks eesmärgiks on aktiivsete noorte kaasatus regionaalsete noorterühmade loomise kaudu ning senisest tihedam koostöö erinevate organisatsioonidega.

Soome Eesti Noored esindajana ootan meeldivat ja sisukat koostööd Eesti Kultuuriseltside Ühendusega.

EKSÜ esindus kohtus Soome noortega eelmise aasta novembris Mardilaadal Helsingis.

Alyssia Põltsam
Soome Eesti Noored ry

Kaanefotol: SEN I koostööpäev Tamperes sept. 2019

SEN Mardilaadal 23.11.2019