20. apr. 2024

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts ja emakeelepäev ERMis

13. märtsil 2020 toimus kohtumine Wiedemanni keeleuhinna laureaadi prof Helle Metslangiga interneti vahendusel. Tema eesti keele muredest ja rõõmudest rääkiva ettekande juhatas varasema lindistuse abil sisse eelmise aasta laureaat Krista Kerge. Raamatunäituse pani nagu ikka kokku Sirje Madisson.

Jätkame oma seltside ajalooarhiivide avaldamist. Ühel meie liikmel, ERMi Sõprade Seltsil,  algas 14. mail juba 27. tegutsemisaasta.

Seltsi tegevuse eesmärk  on aidata kaasa Eesti Rahva Muuseumi tegevusele ja eesti ning teiste soome-ugri rahvaste ning Eestis elavate rahvusrühmade rahvakultuuri säilitamisele, uurimisele ja tutvustamisele.

ERMi sõbrad  korraldavad konverentse, ettekandekoosolekuid, teabepäevi, näitusi, rahvakalendri tähtpäevi tutvustavaid üritusi, õppereise ajaloolistesse ja kultuuriloolistesse paikadesse ning annavad välja trükiseid.

Praeguse ülevaate teemaks on avalikkusele suunatud  emakeelepäevade tähistamine, mida selts on pidanud juba palju aastaid oma auasjaks. 2016. aastal jäi ERMi uude majja kolimise tõttu selle päeva tähistamine küll ära, aga  ERMi sõbrad aitasid  13. märtsil 2016 korraldada eesti keele päeva Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis. Selle kooli külastamine emakeelekuul on seltsi plaanidesse kuulunud juba üle kümne aasta.

Sirje Madisson
ERMi Sõprade Selts

Kaanefotol: 13. märtsil 2020 toimunud kohtumine Wiedemanni keeleuhinna laureaadi prof Helle Metslangiga interneti vahendusel. Tema eesti keele muredest ja rõõmudest rääkiva ettekande juhatas varasema lindistuse abil sisse eelmise aasta laureaat Krista Kerge. Raamatunäituse pani nagu ikka kokku Sirje Madisson.

Fotode autorid Alar ja Sirje Madisson.
Pildid avanevad nendel klõpsates.