18. juuli 2024

Kultuuriseltside Ühendus osales Soome eesti seltside koostööpäeval

Eesti Kultuuriseltside Ühendus on jätkuvalt huvitatud koostöö laiendamisest eestlust kandvate väliseesti seltsidega. 22.augustil said EKSÜ esindajad kokku Tamperesse kogunenud 11 soome seltsiga. Juhatuse liikmed Vladimir Anufrijev ja allakirjutanu käisid kohapeal tutvumas, kuidas seltsielu Soomes edeneb. Valgevene Eesti Seltsi ”Pääsuke” esindajana tutvustas Anufrijev kohalolijatele ka Valgevenes toimuvat eesti seltsitegevust, allakirjutanu aga EKSÜ uue juhatuse tegemisi.

Soomes asub püsivalt suurim eestlaste kogukond väljaspool Eestit. Sealne seltsiliikumine on aga killustatum kui näiteks Kanadas ja Rootsis, kus seltsitegevusele pani aluse sõja jalust põgenenud pagulaskond. Soomes on seltside võrgustumist toetav keskorganisatsioon alles loomisel, seetõttu on koostööpäevad üksteiselt õppimiseks parim võimalus. Seekord koguneti juba seitsmendat korda.

Päev algas koolitusega, kuidas jäädvustada ja säilitada seltside ajalugu – arhiveerida dokumente, kirju, osalejate meenutusi ja fotosid. Praktilisi nõuandeid jagasid Tiiu Kravtsev ja Gristel Ramler EV Rahvusarhiivi kogumisosakonnast.

Tampere seltside pakutud kosutavale kehakinnitusele järgnes väike kontsert – esinesid ”Vingerpusside” rahvatantsijad. Meelt ergutav oli ühislaulmine, kus kõlasid armsaks saanud laulud.

Koostööpäev jätkus rahvastikuminister Riina Solmani nõuniku Egge Kulbok-Lattiku virtuaalse esinemisega. Päevakorral on globaalne eestlus ja üleilmne võrgustumine ning koostööks väliseestlastega on Eesti valitsus loonud nö ümarlaua. Kulbok-Lattik andis ülevaate valmivast Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavast aastateks 2021-2030. Koostöö väliseestlastega jätkub.

Soome eestlasi esindas valitsuse koostöökomisjoni loomise ajal Soome Eesti Noorte (SEN) juht Tuuli Emily Liivat. Alates 2020. aastast on Soome Eesti Noorte kontaktisik Helja Kirber.

Arengukava üheks meetmeks on Eestisse tagasipöördumise toetamine. Vastavas töörühmas osaleb Ülle Priks Turu Eesti Keskusest, kes rääkis oma tööst nõustajana. Priksi poole pöörduvad abivajajad ka mujalt Soomest. Omakeelse nõustajana on toiminud samuti Eva Bellen Mikkelist, kes tutvustas koosolijatele Mikkeli Eesti Keskuse tegevust.

Tampere Arvamusfestivali korraldaja Ivar Liivamägi Pirkanmaa Tuglase Seltsist rääkis 10. oktoobriks kavandatava festivali kavast. EKSÜ plaanib sealgi kohal olla.

Annika Madisson AnniLa ry-st tutvustas loodava Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes (EOVS) ettevalmistavas töörühmas tehtut ja teavitas lähiaja plaanidest.

Arutelu jätkus vabamas vormis pärast ametliku kava lõppu. Elav mõttevahetus, seltsiliikumise kogemuste jagamine ning loodud isiklikud kontaktid tihendavad kogukondade vahelist koostööd. Tore, et EKSÜ saab sellele kaasa aidata ja selles protsessis osaleda.

Koostööpäeva toetas Integratsiooni Sihtasutus ja Rahvuskaaslaste programm.

Täname vastuvõtjaid eesotsas Annela Liivatiga sisutiheda ja meeleoluka kokkusaamise korraldamise eest.

Ilona Kolberg
EKSÜ ja EKS ”Mihkel” juhatuse liige

Pikem galerii sündmusest SIIT