24. mai 2022

MULKIDE SELTSIL OM NÜÜD OMA AMETIRAHA

Mõtelden Mulgimaa pääle.
Mia aluste oma lemmikriimega, mis om kirja pannu täämbene mulgi murdeluulen kirjuteje Osi Mare :

„Üits paigake ilman om viil,
üits paigake miu jaos,
kost üitskõrd alassi tiid,
ei tää mis saas, kui ta kaos  „

Viisi om sellele  säädnu Tauli Anu ja tantsus loonu ja selle õpetamises kirja pannu Fersheli Ülle  2007.aastal Talnan.

Et Mulkide Seltsin om vanembe inimese, sis lääp  neid ridu kuulden süa ärdas ja iki  mõte kodu pääle, kes juhtuve kaugembel oleme ja elame.

Aig om keeraman  uute lehte aastanumbri ja meil om uhke oide käen Mulkide almanaki 30. nummert.

Mis siis selle 2020. aasta sehen tõistmoodu olli? Aasta lõi segamini  koroona viirus, mis pallu plaane sassi lei. Ei saanu inimese enamb üten käia ja laanitu sündmuse tulive tõise aastasse lükate.  Ei vii virisemine meid edesi, peaasi om sii, et  seltsi ütenkuun käimistel me aigust es levite ja ennast hoidsime.

Selle aastanumbri sisse jäi porikuu 25. päeval üits  märgi mahapanek. Mulkide Seltsi vanemel om sest aast oma ametiraha kaalan, mis akkab liikma vanembelt vanembele. Sellele  and oma ää sõna ja õnnistuse Paistu kirikuõpeteje  Kähriku Allan. Läbi  ametimärgi andmise õnnist ta ka seltsi tegemisi ja suuv meile ütetõise oidmist ja ääd kuuntüüd. Mis sääl salate,  kuuntüü ja üitstõisest aru saamisel om tähtis, et kik selle ääs jõudu müüda annave.  Ega kiun ja vigade otsmine pole  kedagi kuskile edesi viinu. Alati om parem viis  mõtelda  „Kus viga näed laita, sääl tule ja aita”

Mitmel  kokkusamisel arutime oma dokumente ja lõpus sai mede uus põhikiri vastu võet ja uus juhatus ametisse määrat.  Seltsi vanembeametiaig sai läbi  ja üten otsustedi, et seltsi vanem Saare Ene peab seltsi ääs tüüd tegema vähembelt viil viis aastet .

Rõõm om kõnelde, et mede tegemisi laane toet äste rahaliselt Mulgi perimuskultuuri programm ja regionaalset kultuuritoetuste programm. Nii olli meil mede suurmiiste  sündimise aastapäevade jaos  raha olemen, aga  suur rahvast es sa kokku kutsu koroona peräst, sis kandsime raha tagasi ja  otsime taas oma laani elluviimises 2021.aastas tuge.

Almanakk om kik aaste ilmunu perimuskultuuri programmi toel ja  nii ka juubelinummer  sel aastal.

Uue aasta suurembe sündmuse om  kahtlemede Mulgi pidu, kus seltsi  rahvas 29. lehekuu päeval  Karksin kokku saab, lõikusekuu 14. päeval peame Tarvastu kiriku ja Simmi talun suure peo mede suurmiiste aus, kuhu om oodetu ka tõiste Eesti kultuuriseltse inimese. Porikuu 6. päeval kuuluteme Kärstna mõisan välla  Adamsoni nimelise murdeluule värsse kirjuteje –võitje. Tegemist uues aastas om küll. Olge kik oitu  ja jääge terves!

Saare Ene
Mulkide Seltsi vanem

 

Kaanefotol: Mulkide Seltsi ametimärk, loodu ja käiku võetud 2020.- foto Madli Saar