25. juuli 2024

Karjala Eesti Selts sai Rahvastikuministri tänukirja

Hea Jelena Rjabikova,

Tunnen rahvastikuministrina suurt tänu ja uhkust, et meie ümber elavad Teie sarnased inimesed, kes peavad oluliseks Eesti rahva ja kultuuri kestlikkust.

Mul on suur rõõm anda Teile teada, et Teid ja teie ettevõtmisi on märganud ka teised meie rahvuskaaslased ning on esitanud Teie kandidatuuri Aino Järvesoo nimelise auhinna saajate hulka.

Professor Aino Järvesoo nimelised auhinnad anname üle inimestele, kes on paistnud eriliselt silma Eesti rahva kestmise ja eestluse hoidmise edendamisega meie ühiskonnas või meedia vahendusel.

Hindan Teie panust ühiskonda väga kõrgelt ja tänan Teid südamest, et olete andnud omalt poolt suure panuse Eesti riigi kestlikkuse kindlustamisele.

Soovin Teile jätkuvat indu kõigis teie tegemistes ja loodan ka edaspidisele heale koostööle eestluse edendamisel.

Südamlikud õnnesoovid Siseministeeriumi rahvastikupoliitika valdkonna poolt!

Rahvastikuminister
Riina Solman