19. juuni 2024

Tšehhi Eesti Klubil täitub 30. tegevusaastat

Head sõbrad Tšehhis, Eestis ja mujalgi!

Teatame rõõmuga, et meie vabatahtlik ühendus Tšehhi Eesti Klubi (ČEK-TEK) tähistab käesoleval aastal 30. juubelit. Asutasime klubi 2. veebruaril 1991 põrandaaluse organisatsiooni Läänemere Liidu poolt korraldatud „Res Baltica“ õhtul Praha Realistlikus teatris. Tol õhtul tõmbasime teatrietendusega tähelepanu Molotov-Ribbentropi paktile ning järgnes arutelu Tšehhi Vabariigi välisministri Jiří Dienstbieri ja Harta 77 esindajate osalusel.

Juba ligi aasta kestnud pandeemia tõttu otsisime parimat võimalust, kuidas sellises olukorras tähistada TEK kolmekümnendat juubelit, millele lisandub ka 100 aastat Tšehhi ja Eesti diplomaatiliste suhete loomisest ning 30 aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest. Kuna klubi üheks tegevussuunaks on olnud Eesti teemaliste väljaannete üllitamine, siis käesoleval aastal otsustas klubi juhtus anda välja Eestiga seonduva Karli Ülikooli all ilmuva ajakirja. Tšehhi Eesti Klubi tänab Ülemaailmset Eestlaste Kesknõukogu, EV Suursaatkonda Prahas ja kõiki häid sõpru nii Eesti kui ka Tšehhis, kes on kaasa aidanud meie juubeliajakirja ilmumisele.

Tšehhi Eesti Klubi pere nimel /Jménem Česko-estonského klubu

Iivi Zájedová