21. juuli 2024

Krimmis tähistati rahvusvahelist emakeelepäeva

Sevastopoli linna Rahvusseltside Ühenduse heaks traditsiooniks on iga-aastane temaatilise õhtu läbiviimine, mis on pühendatud rahvusvahelisele emakeele päevale 21. veebruaril.

Iga-aasta veebruarikuine rahvusseltside kogunemine on ammu muutunud väga pidulikuks ja oodatud sündmuseks, kuhu tullakse rahvariietega ja valmistatakse ette rahvuslik programm erinevates emakeeltes. Erinevad seltsid saavad tutvustada oma kultuuriga seotud luuletajaid ning kirjanikke.

Sellel aastal olid peo peremeesteks vene, valgevene, krimmi-tatri, bulgaaria, kreeka, poola, mari, mordva ning eesti rahvusseltsid. Osalejad laulsid oma rahvuskeeltes, lugesid luuletusi ja lõike oma rahvuskirjandustest. Iga etteaste oli omapärane ja hästi ette valmistatud.

Sevastopoli Eesti Selts tutvustas pidupäeval kirjanik Eduard Vildet. Seltsi juhataja Elviira Brusentsova (Saltsman) jutustas tuntud eesti kirjanikust ning Elviira lapselaps luges ette eestikeelse luuletuse.

Eduard Vilde külastas Krimmi 1904. aastal ning kirjutas sellest Eesti ajalehte reisikirja “Külas Krimmi eestlastel”. Krimmi Eesti Selts on tõlkinud selle kirjatüki vene keelde, et laiemale publikule tutvustada, mida sõnameister on kirjutanud tolle aja Krimmi ja krimmi eestlaste elu ning olude kohta.

Olga Salman