14. juuni 2024

Eesti keele tunnid Peterburis

Mina olen eesti keele õpetaja Katre Peterburi Eesti Seltsis.

Nii sellel aastal kui ka varasematel, alustasime tundidega oktoobris. Eesti keele õppijaid tuleb iga aastaga juurde. Koguneme Jaani kirikus Eesti Seltsi ruumis.

Praegu käib õppetöö lausa viies rühmas! Grupis on 4-12 õpilast, vastavalt tasemele. Paljudel on Eesti kodakondsus või sugulased Eestis.

Rõõmu teeb see, et noori on palju. Seitse kooliõpilast, vanuses 13-18 aastat. Noored plaanivad tulla Eestisse õppima. Grupis on ka kolm üliõpilast, kellel on samuti soov jätkata õpinguid Eestis.

Kasutame õpikuid “E nagu Eesti”, “L nagu Lugemik”, “K nagu Kihnu”, “T nagu Tallinn”. Loeme ka “Sipsikut” ja “Pille-Riini”.

Ilusat adventi soovides,
Katre Grigorjeva

Pikemalt Katre kohta: 

1 thought on “Eesti keele tunnid Peterburis

Comments are closed.