25. juuli 2024

Laulupidu Narva-Jõesuu Heledas pargis

Pühapäeval, 6. augustil 2023 peeti Narva-Jõesuu Heledas pargis laulupidu, millega tähistati 100 aasta möödumist eelmisest 5.08.2023 toimunud Viru-Ingeri laupeost.

Avalikkusele nähtav ettevalmistav töö 1923 oli kõlakoja ehitamine parki. Supelvõõraste arv tihenes kahekordseks. Tallinnast tuli erirong kooride ja publikuga. Rongkäiguks koguneti sadama lähedale endise vineerivabriku platsile. Mööda Rossoni jõge ilmus nähtavale lipuehtes rahvariietes ingerlastega mootorlaev ja paat. Ingerlased võeti vastu orkestri poolt „Porilaste marsiga“, ingerlased vastasid tervituslauluga. Ingerilasi oli veidi üle 50 inimese, kokku oli koorilauljaid 600, puhkpilliorkestreid 100 inimest. Üldkoore juhatas Tuudur Vettik, orkestreid Eduard Knude. Eeskava koosnes kolmest osast. Kooride repertuaaris olid tänapäevalgi armastatud laulud. Suur osa laule korrati publiku elaval nõudel. Ingeri rahvalaulud leidsid haruldast sooja vastuvõttu. Toimkonna nimel tänati peo hea kordamineku eest ja pidulised lahkusid ülevas meeleolus. Õhtul olid etendused karskusseltsi Kalju majas ja kuurhoones ning kell 11 kuursaalis ball I diviisi orkestrimuusika saatel.

Tänapäeva laulupeole oli raskusi eesti kooride leidmisega. Lähim täiskasvanute koor tegutseb Toilas, kuid nemad ei saanud tulla. Tuttava soovituse peale oli nõus tulema eesti koorilauludega Türnpu Meeskoor Tallinnast. Kohalikest kollektiividest olid kaasatud Narva-Jõesuu vokaalmuusikaselts Eleegia ja folklooriansambel Suprjadki Narvast. Teised olid kõik ingeri kollektiivid üle Eesti: Ida-Virust, Narvast, Tallinnast, Tartust, Pärnust, Järvamaalt ja Rakverest. Kokku osales 12 kollektiivi ligi 160 osalejaga, seega vastupidi esimesele peole suure ingerlaste ülekaaluga. Peolisi tervitasid korraldajad Tiiu Toom Narva-Jõesuu Eestlaste Seltsist Kalju, Ida-Viru Ingerisoomlaste Seltsist Maire Petrova ja Madis Tuuder. Mehiselt alustas Türnpu Meeskoor, dirigentideks Ene ja Tõnu Kangron. Avalauluks oli M. Lüdigi „Koit“, järgnes F. Saebelmani „Kaunimad laulud“, mõlemad laulud olid ka esimese laulupeo repertuaaris. Jean Sibeliuse „Finlandia“ viis kava üle Soome teemale. Taisto-Kalevi Raudalainen Eesti Akadeemilisest Ingeri Seltsist tutvustas eesti ja ingeri laulupidude traditsioone ning Maria Abramova esitas ingerlaste peotervituse 1923. aastast. Ingerlaste kavaga alustasid idavirulased. Järgnev vokaalmuusikaselts Eleegia süit soome lauludest pani publiku tantsima. Madis Tuuder, kohalik Ingerimaa tundja, tutvustas Ingerimaad ja selle seoseid Narva-Jõesuuga. Suprjadki esitas Narvamaa tantsulaule. Ingeri tantsurühmade särasilmsed prouad esitasid südikalt oma tantse. Viljandi koori Sävel ja ingeri ühendkoori juhatas hoogsalt noor koorijuht Elsa-Pauliine Palu, „Inkerin valssi“ lauldes ühinesid ka tantsijad Elena Kalbuse tantsuseadega. Kõigi kooride lõpulauluks oli tundeküllane Peep Sarapiku „Ta lendab mesipuu poole“, juhatas Ene Kangron. Peale osalejate tänamist jätkus pidu meeleoluka simmaniga Uhtna Mandoliiniorkestrilt Jaanus Põlderi juhatusel koos sumedahäälse laulusolisti Katrin Ritsoniga.

Pidu oli südamlik, kulges ladusalt ja läks väga hästi korda. Ka ilmataat saatis päikest. Osalejatele meeldis siin väga ning nad soovitasid Narva-Jõesuu laulupeo traditsiooniks teha. Loodetavasti toimub järgmine pidu varem kui 100 pärast.

Laulupidu toetasid rahaliselt Eesti Rahvakultuuri Keskus, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Narva-Jõesuu Linnavalitsus ja Eesti Kultuurseltside Ühendus. Korraldajateks Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju ja Narva-Jõesuu Huvikeskus ingeri kultuuriseltside heade nõuannete abil.

Tiiu Toom

Esileht

Programm ja esinejad

Eeskava

 1. Türnpu Meeskoor – Tallinn

Dirigendid Ene Kangron ja Tõnu Kangron, klaveril Tõnu Kangron

Koit Mihkel Lüdig/ Friedrich Kuhlbars

Kaunimad laulud Friedrich Saebelman/ Peeter Ruubel

Laul Põhjamaast Ülo Vinter/ Enn Vetemaa

Mu kodu Uno Naissoo/ Juhan Saar

Ma kõndisin vainul Cyrillus Kreek/ rahvaluule

Meeste laul Veljo Tormis/ Paul-Eerik Rummo

Finlandia-Hymni Jean Sibelius/ Veikko Antero Koskenniemi

 1. Taisto-Kalevi Raudalainen räägib Eesti ja Ingeri laulupidude traditsioonist,

kõlab ingerlaste peotervitus aastast 1923 – Maria Abramova.

 1. Koor Orvokki – Ida-Virumaa, juhendaja Inna Badina

Tantsurühm Metsäkukat, juhendaja Irina Bondarenko

Minun kultani Suomalainen kansanlaulu

Sininen ja valkoinen Jukka Kuoppamäki

Kerran taas saavun satamaan S. Ollin/ A. Pettinen

Matalan torpan ballaadi Suomalainen kansanlaulu

Tants Ingeri kadrill, saateks laul Tulipunaruusut Usko Kemppi

Tants Itäkarjalainen katrilli

 

 1. Vokaalmuusikaselts Eleegia – Narva-Jõesuu, juhendaja Irina Zubkova

Süit soome lauludest

 1. Madis Tuuder räägib Ingerimaa minevikust ja tänapäevast, seostest Narva-Jõesuuga
 1. Folklooriansambel Suprjadki ja Jekaterina Kuznetsova – Narva, juhendaja Marina Kuvaitseva

Vadja laulumängud

 1. Tantsud ingeri folklooriansamblitelt Ida-Viru Metsäkukat, Tallinna Kataja, Rakvere Tedremari, Tartu Röntyskä, Pärnu Kullero, Järvamaa Katrilli, akordionil Evi Vaher

Piiripolkka, rahvatants Põhja-Ingerist

Kadrill, rahvatants Kesk-Ingerist

Figurnõi valss, rahvatants Lääne-Ingerist

 1. Sävel koor – Viljandi

Juhatab Elsa-Pauliine Palu

Tervehdyslaulumme Albert Pettinen

Ingerimaa õhtud: Kiigelaul II ja Ringmängulaul VI Veljo Tormis

Kesäiltana Sauvo Puhtila

Viljandi paadimees Alfred Vinters, klaveril Külli Saul

 1. Ingerisoome ühendkoor, juhatab Elsa-Pauliine Palu,

Koorid Viljandi Sävel, Pärnu Leivo, Ida-Viru Orvokki Orvokki, Narva Iloiset ystävät

 

Omal maal Ingeri rahvalaul, kooriseade Ester Murrand

Klaveril Külli Saul, viiulil Siiri Kärt

Kansalaislaulu Juhana Heikki Erkko

Inkerin valssi Valdo Preema, Wladimir Kokko, klaveril Silvi Paagel

valsiga ühinevad tantsijad, tantsuseade Elena Kalbus

 1. Kooride ühislaul, juhatab Ene Kangron

Ta lendab mesipuu poole Peep Sarapik/ Juhan Liiv

Tänud

 1. Uhtna Mandoliiniorkestri simman, juhendaja Jaanus Põlder

Laulupeo korraldajad:

Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju – Tiiu Toom

Narva-Jõesuu huvikeskus – Jekaterina Rogozina, Ilja Abdrašitov

Helitehnik Maksim Jermakov

Ingeri seltside poolt aitasid kaasa:

Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts – Maire Petrova

Tartu Ingerisoomlaste Selts – Merje Malkki

Viljandimaa Ingeri-Soome Kultuuriselts – Heli Tamme

Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriselts – Hillar Talvik

Toetajad:

Eesti Rahvakultuuri Keskus, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Eesti Kultuuriseltside Ühendus


Galerii ja video siit: