15. juuli 2024

Saarte noorte pärimuspäevad Hiiumaal – “PÄEVASAARE LOOD

Sellel nädalavahetusel stardib Eesti saarte noorte pärimusmuusika projekt Kärdlas.

Eesti Saarte Kogu koostöös Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ning Kärdla Kultuurikeskusega käivitasid projekti “Päevasaare Lood”.

Projekti tegevuste eesmärgiks on, et Eesti püsielanikkonnaga saarte elanikud, sh noored väärtustaksid oma pärimuskultuuri ning seeläbi taaselustaks neile omast elulaadi, tavasid, kombeid, oskusi ning keelelist eripära. Oluline on saarte vaimse ning materiaalse kultuuripärandi väärtustamine, säilimine ning traditsioonide püsimine elavas kasutuses.

Projektiga on hõlmatud koolilapsed, mis seob noored esivanemate keele ja kultuuripärandiga, tagab kultuuri püsimajäämise ning identiteedi.

15.-17. septembril koguneb Kärdlas üle 100 pärimuskultuuriga tegelevat last Saaremaalt, Vormsilt, Muhust, Kihnust, Ruhnust, Pranglilt ja Hiiumaalt. Kolme koosolemise päeva sisse mahuvad nii kodus ette valmistatud oma saare pärandkultuuri tutvustavad etteasted kui hiiu saare lugudest osasaamine. Kavas on hiiupärane söömaaeg koos külakostiga (toit, söömariista lood) teistelt saartelt, ekskursioon lugude ja legendidega seotud paikadesse, saarte pärandiga seotud õpitoad, piduõhtu tantsuga jms.

Projekti toetajad: Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuuriseltside Ühendus, Eesti Saarte Kogu, Eesti Kultuurkapital, Kärdla Kultuurikeskus ning asjaomased omavalitsused.