25. juuli 2024

Eesti-Soome teadusprojektist 2023

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes aitas kaasa Eesti-Soome teadusprojekti 2023 teostusele.

Teadusprojekti „ Soome eestlaskonna virtuaalsed käitumismustrid ja ootused uuele infoplatvormile“ uuringu eesmärgiks oli teada saada Soomes elavate eestaste ootused virtuaalsele suhtlusele eestlusega seotud teemadel.

Uurimisküsimused keskendusid ka eestlaste kokkukuuluvustunde avaldumisele virtuaalses keskkonnas ja sihtrühmade aktiivsele kaasamisele.

Uuringu vältel toimus kolm koosloometöötuba: 9. juunil Tamperes, 2. septembril Turus ja 20. septembril Helsingis. Kuuskümmend osalejat erinevast eesti kogukonnast üle Soome panustasid teadusprojekti. EOVS kutsus osalema oma liikmeskonda ja koostööpartnereid Imatrast, Mikkelist, Jyväskyläst, Vaasast, Kuopiost, Tamperest, Porist, Raumast, Turust, Tuusulast, Espoost, Vantaalt ja Helsingist.

Eesti-Soome teadusuuring on koostööprojekt Eesti Vabariigi Välisministeeriumi, Eesti Suursaatkond Helsingis, teadlaste Keiu Telve, Tartu Ülikool, PhD ja Jaanika Kingumets, Tampere Ülikool, PhD ning Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry vahel. Lõplikud teadusuuringu tulemused avaldatakse peagi.

Tänud ja edu kõigile!

Kaunist sügist!

Annela Liivat
EOVS juhatuse esimees

 

Fotod: EOVS arhiiv

.