25. juuli 2024

Seltside inspiratsioonipäev Sooglemäel: Kultuuriseltside Suurkaart ja Kolkluse Manifest

10. novembril said Mulgi Elamuskeskuses Sooglemäel kokku mitmete eesti seltside ning kogukondade sädeinimesed ja eestvedajad, et mõtestada seltsitegevuse rolli ning saada inspiratsiooni lähiaastateks.

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse korraldatud seltside inspiratsioonipäevale tuli rahvast kokku Virust Võruni ning saartest Narvani. Esindatud olid ka viie kogukonna vanemad: Torgu kuningas Kristian I, Seto ülemsootska Evelin Leima, Paide kuningas Tõeleid IV ehk Vello Talviste, Perävalla määratud kuningas Kalle Mälberg ja Peeter Rahnel Mulkide Seltsist, lisaks seltside esindajaid ja huvilisi Narvast, Viljandist, Raplamaalt, Tartust ning Põlvast.

Avaettekande Eesti seltsiliikumise minevikust pidas ajaloolane Tiit Rosenberg. Seltside teke ja areng kujunes ühiskonnas koos ärksate inimeste ühistegevuste laienemisega, loodi põllumeeste seltsid, pasuna- ja laulukoorid. Seltsid olid Eesti riigi loojad ja kujundajad.

Ülevaate mulkide seltsielu ajaloost andis museoloog Heli Grossberg. Lisaks vanematele võtsid sõna Leo Filippov Torgu Kuningriigi Seltsist ja huumorimuuseumi vedaja Andrus Tamm.

Päev lõppes pidulikult — EKSÜ, Torgu Kuningriik ning Seto Kuningriik kirjutasid alla koostöölepped. Lepingute tekstid on humoorikad ja murdekeelsed. Piduliku mulgi pudru ja korbisöömise iluks laulis  Tartu Valgevene seltsi Spadki esinaine Irina Hella Kolomiets uhkeid valgevene- ja ukrainakeelseid rahvalaule.


EKSÜ ettepanek liikmesseltsidele on  luua Eesti kultuuriseltside suurkaart, kus saab vaadata seltside asutamislugusid, eestvedajaid ja tegevusi läbi aastakümnete. Ideed veab Maarja Lõhmus, maarja@arche.ee. Samuti on plaanis ühiselt kirjutada Kolkluse Manifest tugeva paikkondliku elu toetuseks.

T. Rosenberg. Seltsiliikumise ajaloost ja seltsitegevusest enne ja nüüd

Koostöölepe Torgu Kuningriigiga

Koostöölepe Seto Kuningriigiga

Video: Ants Liimets

Fotod: Liina Miks, Ants Liimets.