22. juuli 2024

Kokkuvõtted Viru-Nigulast

Viru-Nigula Hariduse Seltsi jõulupeol pastoraadis meenutati möödunud 20 tegevusaastat täis tööd ja meeldejäävaid sündmusi. 86st projektist päris mitmed on olnud seotud kas väikeste omaloomnguliste lavastuste või külalisetendusega.

Möödunud suvel sai aga muuseumi õuele toodud p ä r i s ehtne algupärane suvelavastus. Isegi ei julgenud esialgu loota, et sellest ideest tegudeni jõuame… Kuid seekord leidus palju heasoovlikke toetajaid ja entusiastlikke kaasalööjaid.

Kõiki kodu-uurijaid pidasime meeles.

Aitähh kõigile veel kord! Ilusat jõuluaega!