17. juuli 2024

Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub esitama kandidaate Karuteene medalile

Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub esitama kandidaate Karuteene medalile.

Karuteene medali asutas Eesti Muinsuskaitse Selts 1997. aastal tõstmaks esile isikuid, organisatsioone ja institutsioone, kes pärandkultuuri väärtustava avalikkuse arvates on tekitanud suurt kahju Eesti ainelise kultuuri mälestistele, ajaloolistele traditsioonidele ning institutsioonidele.

Karuteene medaliga juhime tähelepanu juba tekkinud kahjule, proovime vältida kavandatavat kultuuripärandi rikkumist ja tuletada otsustajatele meelde, et lühiajaline võimalik kasu ei kaalu üles rahva ja riigi jaoks oluliste ajalooliste väärtuste hülgamist.

Kui tead kedagi, kes omakasust või rumalusest on lasknud lõhkuda meie ühiseid kultuuriväärtusi, on oma ametiseisu ära kasutades muul moel meie pärandit kahjustanud või muinsuskaitseliikumist takistanud, palun anna sellest teada Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatusele.

Kirjalik argumenteeritud taotlus Karuteene medali määramiseks palume esitada Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatusele 31. märtsiks aadressil info@muinsuskaitse.ee.

Eesti Muinsuskaitse Selts teeb Karuteene medali pälvinu nime ja tema karuteene teatavaks iga-aastase muinsuskaitsekuu avamisel 18. aprillil.

Muinsuskaitse on meie tuleviku kaitse!