Press "Enter" to skip to content

Muuga Maanaisteselts pidas 90. aastapäeva pidu.

13. jaanuaril möödus 90 aastat päevast, mil Muuga (Lääne-Virumaa) Perenaisteseltsile pandi nimeks EHA. 1929. aastal tegutses Muuga Perenaisteselts Eha Paasvere vallas Muuga koolimajas.

1936. aastal nimetati Perenaisteselts ümber maanaisteseltsiks. Seltsi asutamisel oli liikmeid 25. Esimese Eesti Vabariigi aegne selts korraldas erinevaid kursusi (kangakudumine, keedukursus, käsitöö ja õmblemine), kevaditi ühiseid koristustalguid, peoõhtuid. Seltsi juures tegutses Muuga-Paasvere maanoorte ring, laulukoor ja rahvatantsuring. Osaleti üleeestilistel seltside kokkutulekutel. Dokumendid seltsi täpsema tegevuse kohta hävisid Muuga kooli põlemisel 19. septembril 1944.

Seltsitegevus taastati 03.02.1998.a. Seltsi tegevusest võtavad osa piirkonna 5 küla: Muuga, Paasvere, Rajaküla, Alekvere ja Vassivere. Seltsil on sõprussidemed kodu- ja ka välismaa erinevate seltsidega.

Jooksvalt on korraldatud erinevaid pidusid, koosolemisi, laatasid, piirkonna külapäevi ja esinemisi erinevates Eestimaa paikades. Muuga seltsil on külas käinud Peterburi Eesti Kultuuriselts, külalisi on olnud ka Rootsi, Soome ja Belgia seltsidest.

12. jaanuaril 2019 tähistas selts asutamise aastapäeva peoõhtuga Muuga mõisa saalis.

Külalisena  esines Viru- Nigula meesansambel. Meeste laul kõlas kaunis saalis väga hästi.

Seltsi poolt esines kapell rahvalike muusikapaladega. Toimus väike viktoriin meie kandi kirjaniku Eduard Vilde ja 2018. aasta üleilmse ühislaulmise päeva teemadel. Külalistele oli korraldatud loterii. Auhindadeks olid seltsi liikmete käsitööd ja muud esemed.

Jalga sai keerutada Tarmo Alavere muusika saatel.

Õhtu möödus lõbusas meeleolus, koos suupistete, kohvi ja tordiga.

 

Ilma Lausvee,
Muuga EHA

Fotode autorid: Hilje Pakkanen ja Mäidu Maurus.