Press "Enter" to skip to content

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

ERM ja ERMi Sõprade Seltsi koostööleping

18. detsembril 2017 sõlmisid Eesti Rahva Muuseum ja ta Sõprade Selts  koostööleppe ühiste tegevuste korraldamiseks. Muuseumi tänuseinal  on nüüdsest plaadike ERMi Sõprade Seltsi nimega.

Koostöölepingule kirjutavad alla vasakult Tõnis Lukas, ERMi direktor ja Tanel Linnas, ERMSSi juhatuse esimees

Tekst ja fotod: Sirje Madisson, ERMSSi sekretär

Jõulud 2017 – jõululaat Muugas

9. detsembril 2017 toimus Muugas taas jõululaat – seekord juba 14. korda. Müüjad laadal olid enamus kohaliku taustaga – nii noored kui vanad, mõned ka siitkandist mujale kolinud. Aga omakandi laadale tuldi ikka kaupa müüma ja ostma. (veel …)

Jõulud 2017 – Tallinna Võru Selts

Tallina Võru Selts pidas jõulupidu 17. detsembril 2017. Seltsi kokkusaamine jõulude ajal on juba üle 15 aasta vanune tava.

Seekordne pidu oli nagu ikka “Hõbepeekri” kohvikus. Osa võttis 37 seltsi liiget. Pidu algas ühises ringis glögijoomise ja heade soovide soovimisega.  Muusikat tegi Kuldar Kalluste, kes on olnud ka ansambli Laine kitarrimängija. Praegu on ta rahvusvaheliselt tuntud kitarrimeister. (veel …)

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts – 110!

Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts tähistas 6. detsembril 2017 konverentsiga Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses seltsi 110. sünnipäeva.

Võru keele asjatundja Urmas Kalle ettekanne käsitles Jakob Hurda koduküla Himmaste keelt ja keelejuhte. Ettekandest selgus, et keelekasutus 19. sajandil oli sealkandis väga nüansirikas ning erisusi oli iga küla keelekasutuses.

Võru Instituudi projektijuht Tiia Allase ettekanne oli Põlva kandi lõhnast ja rahast (mitte rahalõhnast). Ettekanne tugines Madis Kõivu ja Aivo Lõhmuse loomingule. Selgus, et sealkandi erilist lõhna on märganud mitte ainult kohalikud, vaid ka Põlva kanti külastanud kirjanikud ja teisedki kaugemalt tulnud inimesed. Arvatakse, et seda võib põhjustada mõni taim või taimede kooslus.Seltsi tervitasid Põlva vallavanem Georg Pelisaar, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse auesimees Valter Haamer jt.  (veel …)

Näitus „Kotkajärve Metsaülikool – 50 aastat noor”

Näitus avatakse 11. jaanuaril kell 17 Tartu Laulupeomuuseumis, kuhu on oodatud metsaülikooli vanad sõbrad ja ka kõik uued huvilised. Avamisel jagavad oma meenutusi metsaülikooli sõbrad ja lektorid Valdur Mikita, Tiina Kirss, Ahto Kaasik, Anu Raud, Triin Käpp, Anne-Ly Reimaa, Riina Kindlam ja Lea Kreinin. Musitseerib Julgī Stalte.

Näitus „Kotkajärve Metsaülikool – 50 aastat noor”, mis oli avatud 2017 aasta aprillist septembrini Torontos, hakkab sel aastal rändama Eesti eri paigus. (veel …)

XI Mulgi konverents ja Mulgimaa Uhkus 2017

23. novembril 2017 toimus Tõrvas järjekorras juba XI Mulgi konverents, kus anti üle ka tiitel Mulgimaa Uhkus 2017.

Mulgimaa Uhkuse 2017 austava tiitli pälvis seekord tuntud kirjamees ja Nava lava kultuuriprogrammide kujundaja Jaak Kõdar. Tunnustuse andsid üle Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ja Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Kaja Allilender. (veel …)

Alanud on kandideerimine Eesti Folkloorinõukogu pärimuskultuuri auhinnale

Eesti Folkloorinõukogu auhinnaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad teisi enda ümber pärimusega tegelema.

Eesti Folkloorinõukogu auhind on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.

Kandidaate saab esitada 31. detsembrini 2017 e-posti aadressil info@folkloorinoukogu.ee. Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks.

Auhinnasaajad kuulutatakse välja Eesti Folkloorinõukogu sündmusel järgmisel aasta alul. Teotoe auhinnaks on 500-eurone rahaline preemia ja selle saaja otsustab Eesti Folkloorinõukogu juhatus.

Eesti Folkloorinõukogu pärimuskultuuri auhinda antakse välja teist korda, eelmisel korral omistati see Lauri Õunapuule.

UMA PIDO matkasellid Jakob Hurda sünnitalus ehk nende neljas matk Põlva kihelkonnas

Laupäeval, 2. detsembril 2017 tõid Merike Tigas ja Meelis Maidla Uma Pido (võrukeelne laulupidu  Põlva-, Võru-, ja Valgamaa entusiastide osavõtul) matkasellid Jakob Hurda sünnitallu Lepale, kus Põlva Rahvahariduse Seltsi juhatuse esimees Sirje Vill tutvustas meie rahvusliku liikumise suurkuju, tema lapsepõlve ning tema elutöö tähtsust.

Sünnitalu taastamiskomitee tegevjuht Arvo Jää oli heisanud saabujate auks riigilipu ning avanud restaureeritud hoonete uksed. Nii said matkasellid uudistada talu aita, keldrit ja saunamaja. Muidugi ei jäetud pärimata elumaja kohta.

Mis meil kosta? Loodame, et 2019. aastaks, kui eesti rahvuskultuuri austajad tähistavad Jakob Hurda 180. sünniaastapäeva, on ka elumaja taastatud (hävis tulekahjus 1975). Selle nimel teeb talu taastamiskomitee tööd.

Enam kui 150 matkajat jätkas oma marsruuti edasi maalilise Taevaskoja poole…

Sirje Vill
Põlva Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi esinaine

Tšehhi-Eesti Klubi novembrikuu sündmused

November oli Tšehhi-Eesti Klubile täis erinevaid põnevaid tegevusi – ühiselt sai tantsitud eesti rahvatantse nii Londonis kui Prahas ning kahes Tšehhi linnas – Kroměřižis ja Pardubices toimusid Eesti päevad, kus erinevate tegevuste kaudu tutvustati Eestit. (veel …)