Press "Enter" to skip to content

Keelretk Riia-Tartu

Eesti keele aasta kavva kuulub Emakeele Seltsi jalgsiretk Riiast Tartusse läbi paikade, kus paarsada aastat tagasi rändas Kristjan Jaak Peterson.

Info: Jüri Valge, juri.valge@ut.ee, 510 3977

 

Kaaskorraldaja Läti Eesti Selts