26. Mai 2024

Lühiülevaade emakeelepäeva ettekandekoosolekust

Eesti Keele Kaitse Ühing koos Eesti Kultuuriseltside Ühendusega tähistas emakeelepäeva 14. märtsil 2015 ettekandekoosolekuga.

Evald Kampus kõneles teemal “Kuniks eesti meel ja keel sinus vastu peavad veel”. 

Ta esitas kolmest teesist lähtuva ettekande:

  1. Keele väärkasutuse probleeme televisioonis ja raadios.
  2. Kas emakeele või eesti keele või eesti emakeele päev? Nimetus omaaegses Eesti rahvusriigis ja praeguses paljurahvuselises Eestis ja Euroopas.
  3. Eesti rahvusliku meelsuse kasvatamise tähtsusest eesti keele säilitamise nimel.

Reet Vääri arutles eesti keele küsimuste üle tänapäeva kontekstis ja rõhutas uudissõnade tähtsust ning sõnavara rikastamise vajadust. Erinevad teadusvaldkonnad vajavad omakeelset terminoloogiat.

Ettekandja tõi näiteid 13. märtsil 2015 toimunud e-etteütlusest, selgitas veaohtlikke keelendeid, käsitles lühendite õigekirja, kokku- ja lahkukirjutamise erisusi ning suure ja väikese algustähe kasutusvõimalusi.
Näiteid: e-etteütlus, e-aadress, e-riik, e-valimised, m-parkimine; jõulud, jaanipäev, naistepäev, aasta õpetaja, aasta isa jt üldnimetused; Mozarteid, Pärte.

Oli rohkesti sõnavõtte: Erich Kukk tõi näiteid bioloogia-alastest sõnadest ja leidis, et uudissõna silmusristmik võiks märkida keerulist ristmikku; Aleks Maastik arutles koheja koheselt sobivusest; Krista Piirimäe ja Helmut Piirimäe avaldasid arvamust eesti keele kasutamisvõimaluste kohta ajalootekstides jm.

Viktor Korrovits, Kaupo Ilmet, Ell Vahtramäe jt esitasid huvitavaid tähelepanekuid eesti keele kasutamisest ja tõid näiteidveaohtlikest võimalustest.
Emakeelepäevast osavõtjad rõhutasid eesti keele väärtustamise vajadust avalikus keeleruumis kõikidel keeletasanditel.

Reet Vääri
Eesti Keele Kaitse Ühing