21. juuni 2024

Emakeelepäeva ettekandekoosolek Tartu Seltside Majas

Eesti Keele Kaitse Ühing ja Eesti Kultuuriseltside Ühendus korraldasid emakeelepäeva ettekandekoosoleku laupäeval, 12. märtsil 2016 kl 11 Tartu Seltside Majas.

 

Tallinna Ülikooli teadlane dr Peep Nemvalts

Esimese suurepärase ettekande pidas Tallinna Ülikooli teadlane dr Peep Nemvalts teemal „Eesti teaduskeelest“ ja teise emeriitdotsent dr Aleksander Maastik „Eesti veemajanduse teaduskeelest“.

Mõlema ettekandja seisukohtadest jäid kõlama mõtted , et eesti teaduskeel on eesti kirjakeele üks alustaladest ja vajab pidevat tähelepanu ning laialdast kasutamist.

Ei piisa ainult ingliskeelsetest uurimustest ja teadustöödest, vaid omakeelne teaduskeel tuleb tingimata elus hoida, eriti peaksid sellele tähelepanu pöörama kõik Eesti ülikoolid.

Üleminek ingliskeelsele teaduskeelele oleks lühinägelik ja ohtlik samm.

Osavõtt emakeelepäeva tähistamisest oli arvukas, esitati palju küsimusi ja tekkis sisukas ühisarutelu.

Reet Vääri