16. juuli 2024

Tõrvan tähistedi Salme Ilmet-Bergmanni 120. sünniaastepäevä

Tänavaaste 10. märtsil sai 120 aastet müüdä sellest, ku Elme kihelkonna Leebiku külän Koosi talun näi ilmavalgust Salme-Melanie Ilmet (Bergmann-Peets). Ta om üits katest Eesti naisest, kellel om ant Vabadussõan tettu kangelastegude iist Eesti vabariigi kige kõrgemb autasu, Vabadusrist.

12. märtsil tähistedi Salme Ilmeti sünniaastepäevä Tõrvan kokkusaamistesarjan „Juure“. Kigepäält tulti kokku Elme surnuaia man. Säält minti ütenkuun rongikäigun Salme Ilmeti avva manu.

Platsin ollive Elme ütsikkompanii kaitseliitlase, Tõrva ja Tõlliste jaoskonna naiskodukaitsjade, pasunekuur. Kanget mulgi naist ollive austeme tullu kah Mulke Seltsi ja Mulgi Kultuuri Instituudi inimese, Tõrva linna nõnamihe ja pallu tõisi, kes temä mälestust au sihen tahave pidäde. Oma tädi võitlusetiist kõnel Mulke Seltsi otsaline Kaupo Ilmet.

Kui lilli ja küindle ollive avva pääle pant, säeti sammu Tõrva kirik- kammersaali poole. Saal tulli peris rahvast täis. Üles astsive Tõrva Gümnaasiumi poistekuur ja Tõrva miisansambel. Kaupo Ilmet kõnel viil Salme Ilmeti elutiist ja näidäs oma poja abige kah vanu päeväpilte.

Kaitseliidu tegemistest kõnel põhjaliguld noorembleitnant Riho Karu. Sõna sai kah ettevõtmise pääkõrraldei Ilmar Kõverik, kes and kokkusaamise lõpun Kaupo Ilmetil temä 85. sünnipäevä puhus üle lillipundi.

Kristi Ilves
Mulgi uudiste toimetei