18. juuli 2024

Eesti Kultuuri Koda kutsub haridusteemalisele ümarlauale

Hea kultuurisõber!
Olete väga oodatud Eesti Kultuuri Koja teisele haridusteemalisele ÜMARLAUALE28. märtsil kell 15.00-19.00, TÜ peahoone auditooriumis 140 (peauksest sisenedes parempoolses koridoris)!

Tartu ümarlaud on osa ettevalmistavast protsessist Eesti Kultuuri Koja aastakonverentsile “Kultuur, haridus ja haritus” 4.-5. novembril Eesti Rahva Muuseumis. Ümarlaudade eesmärgiks on kaasata erinevaid huvirühmi ning kaardistada haridusmaastiku probleeme selleks, et leida fookus arutlusteks sügisesel konverentsil. 

Tartu ümarlaual on lubanud teha sissejuhatava ettekande Heino Elleri nimelise muusikakooli direktor Kadri Leivategija ja ootame veel vastust ka mõnelt teiselt ettekandjalt.

Pöördume Teie poole, et teeksiteka omalt poolt ettepanekuid, kes võiksid olla Tartus ümarlauale kutsutute hulgas ja oleksime tänulikud, kui leiaksite võimaluse seda kutset levitada teemast huvitatuile.

Tartu ümarlaual püüame arutluses/kaasa rääkimises jätkata oluliste teemadega keskendudes allolevatele küsimustele, mis kerkisid esile eelmisel ümarlaual:

  • kas Eesti haridussüsteem toetab piisavalt rahvusliku põhirikkuse – ande/talendi – avastamist ja hoidmist?
  • kuidas leida võimalusi vabanemiseks liigsest reglementeeritusest ja edule orienteeritusest?
  • kuidas viia tasakaalu haridussüsteemis nö “pehmed” ja “kõvad” väärtused?
  • kuidas säilitada valikute rohkus/mitmekesisus haridusmaastikul?
  • millised eeldused võimaldavad kujuneda haritlaseks?
  • kuidas kujundada loomingulise, julge ja innovaatilise mõtlemisvõimega noor inimene?
  • mida teha õpetaja ja õpilase vahelise suhte väärtustamiseks?
  • millist tuge haridussüsteemilt vajab õpetaja?
  • kas ja milliseid muudatusi vajab õpetajakoolitus?

Ühendava põhimotiivi ja -teemana näeme hariduse, loovuse ja innovaatilise majanduse omavahelist seostatust.

Ümarlaua vorm koosneb paarist ettekandest, Maailmakohviku-stiilis aruteludest ning sellele järgnevast diskussioonist.

Esimene ümarlaud toimus Tallinnas 18. veebruaril, kuhu kogunes ligi 30 haridusvaldkonnas töötavat ja haridusküsimuste vastu huvitundvat inimest. Ettekandega esines Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ülo Vooglaid ja arutleti haridusest üldisemalt.
Esimese ümarlaua kokkuvõte on loetav siin.

Lisaks Tartu ümarlauale planeerime viia läbi veel 2-4 ümarlauda enne konverentsi.

Kohvilaua planeerimiseks ootame Teie registreerumist kuni 28. märtsini: http://doodle.com/poll/kg8yfcr8tm8etx8y

Ümarlauda toetavad Tartu Linnavalitsus ja Tartu Ülikool.

Ootame rohket osavõttu ja kaasa rääkimist,
Eesti Kultuuri Koja eestseisus ja tegevjuht

http://www.kultuurikoda.eu/