21. juuni 2024

Oodatakse kandidaate Jakob Hurda rahvuskultuuri auhindadele

Juba 25. korda annab Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts välja Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinda.

Kandidaatide esitamise tähtaeg 22. aprill 2016.

Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda (1839–1907) mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas, annab Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts käesoleva aasta 30. juulil Põlvamaal Himmastes 25. korda välja Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad.

Vastavalt statuudile antakse igal aastal välja kaks auhinda, neist üks kindlasti Põlvamaal oma tegevusega silmapaistnud isikule. Rahvuskultuuri auhinnad määratakse eriliste teenete või kestva viljaka tegevuse eest Eesti rahvuskultuuri viljelemisel, arendamisel ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel.

Auhinna suurus laureaadile on 1000 eurot, auhindu rahastab Eesti Kultuurkapital.

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised või füüsilised isikud.

Selleks tuleb 22. aprilliks 2016 (postitempli kuupäev) saata Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsile (aadressil Kesk 16, 63308 Põlva või ) vabas vormis esildis.

Selles peab olema kandidaadi rahvuskultuurialase tegevuse kokkuvõte, auhinna esitamise põhjendus, nimetatud viimase viie aasta jooksul saadud suuremad preemiad ja auhinnad ning täpsed andmed kandidaadi kohta.

Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts
Tel: 5190 4396
E-post: 
www.jakobhurt.ee