30. sept. 2023

Kohtumispaik – Iisaku Muuseumi Sõprade Selts

Seltsirahvas värvib seentega lõngu

Foto: Seltsirahvas värvib seentega lõngu

Iisaku Muuseumi Sõprade Seltsil täitus sellel kevadel 10. tegevusaasta!

Iisaku Muuseumi Sõprade Selts on mittetulundusühing, mis on asutatud 27. märtsil 2006. aastal. Seltsi eelkäijaks saab lugeda Iisaku Muuseumi Sõprade seltsingut, mis loodi 2000. aastal.

Põhirõhk seltsi tegevusel on toetada Iisaku Muuseumi vanade traditsioonide tutvustamisel, trükiste väljaandmisel, kultuurisündmuste läbiviimisel, näituste korraldamisel ja muuseumi reklaamimisel laiemale üldsusele. Iisaku Muuseumi Sõprade Seltsi kuulub 32 liiget. Seltsi liikmed on olnud igati abiks ja toeks muuseumi ürituste ning muude väiksemate ja suuremate programmide läbiviimisel.

Liikmed on olnud nõu ja jõuga abiks üha suuremat populaarsust koguva Iisaku külalaada korraldamisel. Seltsi algatatud laadast on kujunenud Iisaku valla suurim sündmus, kuhu on kaasatud vallavalitsus, teised seltsid ja seltsingud, ettevõtjad, rahvamaja isetegevuslased ja naabervaldade taidlejad.

Iisaku Muuseumi Sõprade Seltsi eestvedamisel on välja antud trükiseid Iisaku kandi kultuuriloost. Valdavalt on neis kasutatud muuseumi kogudes leiduvaid uurimustöid ja mälestusi. Trükiste väljaandmise eesmärk on muuseumis leiduvate rikkalike materjalide kättesaadavaks tegemine laiemale üldsusele.

Mainimist väärivad siin eelkõige sari „Iisaku lood“, mida on välja antud juba 8 osa, „Iisakumaa poluvernikud“ ja lauamäng poluvernikute pulmakommetest. Viimati nimetatud on olnud abiks poluvernikute rahvakillu unustusehõlmast väljatoomisel ja tutvustamisel. On ilmunud juba mitu kordustrükki, mis näitab muuseumikülastajate huvi suurust.

Seltsi eestvedamisel on ilmunud ka rahvariiete teemaline töövihik, mida kasutatakse muuseumi pedagoogilistes programmides.

Iisaku Muuseumi Sõprade Selts on aidanud korraldada muuseumi erinevaid sündmusi. Lisaks külalaadale võib õnnestunud sündmuste hulka lugeda Kultuuriöö 2008, erinevaid rahvakultuurialaseid õppepäevi (paelte ja vööde punumine, taimedega värvimine jne), Baltica festivali maapäeva Iisakus 2013. a, Muuseumiööde läbiviimist jm. Seltsi abiga on soetatud rahvariided Iisaku naisrahvatantsurühmale „Tantsutikker“ ning korrastatud muuseumi ümbrust.

Iisaku Muuseumi Sõprade Seltsi tegevust tunnustati 2008. aastal Ida-Virumaa Aasta tegija kiidukirjaga.

Selts jätkab ka edaspidi muuseumi tegevuse toetamist ja kohaliku kultuurielu edendamist. Plaanis on jätkata trükiste väljaandmist ja õpitubade korraldamist. Näeme suuremaid võimalusi koostööks teiste seltside ja seltsingutega.

Seltsi tegemistega saab olla kursis muuseumi kodulehe kaudu.

Liivi Mölder
Iisaku Muuseumi Sõprade Seltsi juhatuse liige