26. Mai 2024

Maja Narva eestlastele!

Narva Eesti Selts kutsus ellu annetuskampaania, mille abil loodab enda kasutuses oleva maja Narva Aleksandri koguduse pankrotipesast välja osta.

Toetame Narva Eesti Seltsi oma maja saamisel!

Enne sõda omas Narva Eesti Selts oma maja Vestervalli tänaval. Majas oli 1000 kohaga saal sõnalisteks üritusteks. Sõja ajal sai hoone kannatada ning nõukogude ajal ehitati ümber kinoteatriks „Punane Täht“, mis praeguseks on lammutatud.

See hoone ei olnud esimeseks peakorteriks Eesti Seltsile kuid ehtati möödunud sajandi alguses liikmete annetustega ja seltsile laekunud tulude eest. Hoone asukohal on praegu piiritsooni ala.

Möödunud õppeperioodil tegutses majas eesti keele õppega Tallinna OÜ „Keelepisik“ oma kahe grupiga. Kahasse nendega kavatsema avada sügisel eesti keele klubi. Tihedad on meie sidemed Peterburi Eesti Kultuuriseltsiga.

Meie üritustel osalevad Narva Eesti Lasteaia „Punamütsike“ ja Narva Eesti Gümnaasiumi lapsed ja töötajad.Aleksandri kogudusele kuulunud endine Peetri koguduse algkooli hoone on MTÜle Narva Eesti Maja peavarju pakkunud 2002. aastast.

Tegutsesime edukalt kuni aastani 2015, mil kuulutati välja koguduse pankrot. Endist algkoolihoonet on pankrotihaldur koos –toimkonnaga püüdnud müüa juba paaril korral. Seni edutult. Augustis on oodata järjekordne enampakkumise väljakuulutamine.

Narva Aleksandri kiriku hoone ostis pankrotipesast välja riik koos konsistooriumiga. Vabaduse 20 koolihoonet sinna ei kaasatud. Möödunud sügisel ja talvel küll tunnustati meie kehtivat lepingut, kuid ei kindlustatud soojaga ja lülitati välja ka veevarustus. Olime edasi neljas ruumis, mida kütsime elektriga ja kandsime seetõttu ka suuremaid kommunaalkulusid.

MTÜ Narva Eesti Maja omab lepingut ruumide rendiks kuni 2017. a maikuuni, edaspidise osas puudub kindlustunne. Narva Eesti Maja asutajateks olid Vana Narva Selts Tallinnast, Aleksandri kogudus Narvast ja Narva Eesti Selts ning kolm eraisikut. Oleme katusorganisatsiooniks meil tegutsevatele ühigutele.

Majas tegutsevad meie seltsi naistantsuansambel „Värtnad“, meesansambel „Johhaidii“, kes korra nädalas harjutavad ja keskmiselt korra kuus esinevad. MTÜ Narva Eakate Liit saab kokku igal neljapäeval. Memento Narva osakond ja Narva muinsuskaitsjad korraldavad oma üritusi.

Teada on vaid see, et meid ei murra – oleme tegutsenud aegade ja riigikorra kiuste, leiame lahenduse ka edaspidiseks. Narva Eesti Seltsi liikmete arv on kasvujärgus ja meid on juba üle 270 inimese.

Soovime endale päris oma maja, kus me ei peaks sõltuma enam kellestki, kus me saaksime luua ja hoida seda, milleks kohustab meid meie riigi põhiseadus- eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise tagamine läbi aegade.

Selleks, et meil ja teil oleks koht kuhu alati tulla, avas MTÜ Narva Eesti Maja eriarve:

EE572200221064327485, märgusõna „annetus“ millele kogunenud vahenditest sooviksimegi soetada endale päris oma kodu – Vabaduse 20 asuva hoone, mis on meile pikkade aastate vältel omaseks saanud.

Oleme siiralt tänulikud kõigile, kes on valmis meid omapoolsete annetustega aitama!
Ants Liimets
Narva Eesti Seltsi juhatuse esimees