20. juuni 2024

Seminar „Kultuuriseltsid ja EV 100″

9. septembril 2016 toimunud seminaril olid käsitletavateks teemadeks üleilmne Eesti veeb “Minu Inimesed” ja eesti kultuuritegelaste mälupanga koostamine. Ettekandjateks olid Rain Ots ja Kärt Summatavet.

Rain Ots (MTÜ Minu Inimesed) tutvustas üleilmset Eesti veebi Minu Inimesed. 2015. a. läbi viidud uuringu tulemused kinnitavad sellise ühisveebi suurt vajadust. Idee seisneb eestlaste ühendamises üle kogu maailma. Palju on väidetud – kui seltsil ei ole kodulehte, siis sind nagu ei oleks olemaski. Kõikidel seltsidel kahjuks seda ei ole – ei ole ressursse ega inimesi, kes sellega tegeleksid. Selleks ongi tarvis üht internetiväravat, et sellist ühisplatvormi saaksid kasutada ka need, kellel ei ole oma kodulehte.

Üleilmsel veebil on viis tahku: meediaväli, kalender, seltsimaja, äriplatvorm, käsi-peseb kätt ehk abistamise portaal. Veeb Minu Inimesed on kui üks suur värav, mis aitab meil üksteist kergemini leida ja soodustada maailma eri paigus harrastatavat eesti kultuuri tegevust.

Üleilmne Eesti veeb Minu Inimesed on kingituseks Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul.


Kärt Summataveti – Eesti Kultuuri Koja ja töörühma EESTI 200 idee autori sõnul kingib Eesti Kultuuri Koda oma riigile sünnipäevaks kultuurivaldkondade pikaajalise tegevusplaani. Selleks algatati liikumine EESTI 200, mille raames alustatakse kultuuritegijate mälupanga loomist. Kultuuri valdkonnas tegutseb väga palju inimesi ning nende tööd tuleb märgata ja väärtustada.

Kultuuritegijate mälupanga digikogusse kogutakse suulist mälu – korjatakse ja talletatakse oluliste kultuuritegijate mälestusi ja kirjeldusi, uuritakse nende juuri, kust algus saadi. Sellisel kogumisel ei saa alustada kõigiga, vaid tuleb läheneda piiritletult. Kuna haridus on Eesti Kultuuri Kojale väga tähtis, siis esmajoones intervjueeritaksegi neid, kes on meid õpetanud – õppejõude. Eeskujuks saab võtta siin loomeliidud, kes on hakanud oma õppejõude ja rektoreid intervjueerima. Mälupangaga tahetakse luua oma formaat, süstematiseerida ja kaardistada kogutav materjal. Selleks on loodud vastav tuumikrühm (20 inimest), kes töötab välja süsteemse küsimustiku ja kava ning loob Kirjandusmuuseumi alla oma arhiivi puu. Üle 100 inimese on juba intervjueeritud.

Mälupanga koostamine kaasab tegevustesse loomeliite ja loojaid, ülikoole ja üliõpilasi, teadlasi ja kultuuritegelasi, erinevaid mäluasutusi ja kogu ühiskonda.

Margit Reinkubjase (EKSÜ tegevjuht) sõnul võiks EKSÜ tegvus haakuda sellega, et jäädvustaks oma seltsitegelaste mälestusi. Seltsid ise teavad ju oma suurkujusid kõige paremini.

Loodame, et seminaril arutluse all olnud teemad, mis hõlmavad EV 100 on väga päevakohased ja väärivad igati diskuteerimist.

Ly Mumm
EKSÜ sekretär