18. juuli 2024

Konverentsil saab kuulata ettekannet eestlaste suurpidudest Tšehhis

4.–5. oktoobril toimub 10 interdistsiplinaarne konverents Tšehhis, Rokycaní muuseumis. Konverentsi peaeesmärgiks on Tšehhi kõige uuemate kultuuri- ja ajaloopärandi uuringute kaardistamine.

Ettekandeid teevad eksperdid üldise ajaloo ja selle abiteadustest, samuti arheoloogiast, etnograafiast, kunstiajaloost, muusikateaduse teatriõppekavast, folkloorist, lingvistikast, kirjandusest, loodusteadustest ja muude sellega seotud erialadelt.

Teiste seas peab ettekande PhDr Iivi Zájedová (Tšehhi-Eesti Klubi välisesindaja, Praha Karli Ülikool) teemal “Eesti kultuuri suurpeod Tšehhis”

Konverets lõpetatakse ümarlauaga.

Konveretsi korraldajad on Lääne-Tšehhi Ülikool Plzenis koostöös Dr. Bohuslava Horáki muuseumiga Rokycanis.

Konverentsi ettekannete artiklid ilmuvad konverentsile pühendatud kogumikus.

Konverentsi kodulehekülg on siin