3. dets. 2022

Kohtumispaik – Viru-Nigula Hariduse Selts

Heinamaarjapäeva tähistamine heinateoga Vasta mõisas

MTÜ Viru-Nigula Hariduse Selts on asutatud 2003. aastal.
Tähtsamateks tegevussuundadeks on kultuuriürituste korraldamine, kohaliku kultuuriajaloo ja pärimuse kogumine ja jäädvustamine erinevate vahenditega ning igas eas inimeste omaalgatusele ja koostööle kaasa aitamine.

Selts on välja andnud mustrivihiku „Viru-Nigula rahvariided” ning 2 kodulooraamatut – „Sild koduni” ning „Omane ja armas“.

Valmistatud on CD Viru-Nigula kihelkonna ajaloost, Hans Krikmanni 100. surma-aastapäeva ja Viru-Nigula raamatukogu 100. sünniaastapäeva tähistamiseks korraldatud stiilipeost.

DVD-le on salvestatud 75 aasta taguste sõjasündmuste meenutused ning näidislahing muuseumi juures MTÜ Front Line Eesti osalusel.

Käsil on materjali kogumine kolhoosiaja jäädvustamiseks foto- ja mälestusteraamatuna.

Praktiliste oskuste arendamiseks ja silmaringi laiendamiseks on korraldatud mitmeid pärimuskultuuri alaseid koolitusi ja õppereise. Suuremat huvi on pakkunud ajalooliste metsa- ja puidukäsitöö võtete ning pilliroo kasutusvõimaluste koolitus.

Hõimurahvaste kultuuri tutvustava koolituse kaudu kohtuti erinevate hõimurahvaste kultuuriansamblitega ning õpiti valmistama nende rahvustoite.

Aastal 2015 viidi läbi Maarjapäevade sarjaüritus, mille käigus tähistati kõiki 4 rahvakalendri maarjapäeva: luuleõhtu ja naistekäsitöö näitus paastumaarjapäeval koduloomuuseumis, heinatöö talgud ja taimedega värvimine heinamaarjapäeval Vasta mõisas, õuekino rukkimaarjapäeval ja müstilise sisuga modernne tantsu ning tuleetendus „Ära ussi ära tapa“ ussimaarjapäeval Maarja kabeli varemete juures.

Kontrollpunktidesse koostab küla ajaloo ja inimeste ning loodusega seotud küsimused koos valikvastustega. Enne matkamängu algust toimub küla tutvustamine, mille järel minnakse põnevamaid kohti avastama.

Üheks uudseks kogukonna liitmise ja tundmaõppimise vormiks on kujunenud tervislike pühapäevade läbiviimine valla erinevates külades. Selleks valmistab selts kord kuus ette küla kaardi koos valikorienteerumise rajaga.

Mängijad liiguvad võistkondadena, vastates kontrollpunktides küsimustele ja sooritades osades kohtades ka meeleolukaid meeskonnatöö ülesandeid füüsilises osavuses või nutikuses.

Mäng on kestnud juba 2015. a detsembrist ning kogub tasapisi populaarsust. Tulemusena talletatakse hindamatu väärtusega faktilist materjali külade kohta, iga küla elanikud saavad mängu kaudu paremini tundma oma üleaedseid ja uusasukaid.

Mängijad aga õpivad tundma valla kaugemate nurkade loodust ja lugusid, misläbi tugevneb side kodukoha ja kogukonnaliikmetega.

Tegevuse vormiks on üldiselt erinevad vestlusringid, kohtumised huvitavate inimestega, stiiliürituste ja lavastuste ettevalmistamised, muusika – ja luuleõhtute korraldamised jne. Seltsis on 25 aktiivset liiget.

Selts on teinud koostööd Viru-Nigula Vallavalitsuse, Vasta Kooli ja teiste mittetulundusühendustega ning saanud ka toetust erinevatest programmidest: PRIA LEADER, KÜSK, KIK, Kultuurkapital, ja muud taolised.

Üleriigilise tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ Lääne-Viru maakondlikul konkursil nimetati selts Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Lääne-Viru Maavalitsuse poolt 2016. aasta Hariduse Sõbraks.

Pille Kajar
Juhatuse esimees