28. Mai 2024

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse pidulik aastakoosolek “EKSÜ 20”

Võru Seltsi folklooriansambel Liiso

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse pidulik aasta aruandekoosolek „EKSÜ 20” toimus 11. märtsil 2017 Tartu Kirjandusmuuseumis.

Piduliku aastakoosoleku avas Tallinna Võru Seltsi folklooriansambel Liiso väikese meeleoluka kontsertkavaga.

“Emakeelepäeval, 14. märtsil 1997 Rägaveres – 20 aastat tagasi said 19 seltsi hakkama perspektiivika algatusega, moodustades eesti kultuuri- ja haridusseltsidest koosneva Eesti Kultuuriseltside Ühenduse.

Asutamiskoosolekul osales ka Lääne-Virumaa maavanem Marko Pomerants, kinnitati ühenduse põhikiri ja logo. Järgnevalt andis ülevaate Ühenduse asutamisest ja 20 aasta pikkusest tegevusest juhatuse esimees Valter Haamer:

Seltsi loomise eellugu algas 26. oktoobril 1995. a., kui Valdur Liiv (Lääne-Virumaa Maavalitsuse kultuuriosakonna juhataja) kutsus kokku ajakirjanikud, avaliku elu tegelased, seltside esindajad ning toimus koosolek teemal „Südamelt ära”- arutelu all oli kultuuriseltside elujõulisus muutunud ühiskonnas ja eesti rahvakultuuri jätkusuutlikus popkultuuri üha suurenevas mõjuväljas.

Ühiselt arutati antud teemadel veel 1996. a. Viljandis ja 1997. a. Tartus, kus jõuti aruaamisele, et nende teemadega sisuliseks tegutsemiseks on vaja luua kultuuriseltse koondav organisatsioon.

25. veebruaril 1997. a. mõte ühenduse loomiseks oli küps ning 14. märtsil 1997 see teoks saigi. Suured eestvedajad olid Valdur Liiv ja Evald Kampus. 01.04.1997 toimus EKSÜ juhatuse esimene koosolek, kus esimeheks valiti Valter Haamer (Vanemuise Selts).

Seltsiliikumises on toimunud suured muudatused. 2014. a. Andmetel on 40% eesti seltsidest kuni 10-liikmelised, samas need ei ole eriti mõjukad. Seltsid peaksid olema suuremad. ERMi Sõprade Seltsil on 1600 liiget, Vanemuise Seltsil 130 liiget.

Mille nimel seltsid on tegutsenud, tegutsevad ja võiksid tegutseda? 19. saj. oli Eesti rahval 3 tähtsat asja: kodu, haridus ja eestlus. Needsamad teemad on tähtsad ka tänapäeval.
Kodu peaks kujundama inimese väärtushinnangud, kuid kodu tähtsus on ajaga vähenenud. Praegu võitleme perevägivallaga. Iga laps peaks saama rohken haridust. Inimeste harimisega tegelesid ja tegelevad ka praegu paljud seltsid.

Kui 19. saj. suutsid seltsid ise end majandada (Vanemuise Selts ehitas endale suure maja), siis tänapäeval vajavad seltsid äraelamiseks toetusi.

Kuna EKSÜ kuulub rahvakultuurikeskseltside hulka, siis oleme aastate jooksul saanud Kultuuriministeeriumist oma tegevuse toetamiseks märkimisväärseid summasid. Aastate jooksul oleme saanud tegevustoetusi veel Eesti Kultuurkapitalilt, Haridus- ja Teadusministeeriumilt, Riigikantseleilt, Vanemuise Seltsilt.

Aastate jooksul on kujunenud meil välja traditsioonilised ühisüritused: kevadpidu, välisseltside seminar, mõttetalgud, raamatulaat. 2016. a. võtsime vastu ühenduse uue arengukava ja soovime, et uus juhatus viib selle ka ellu!”

Peale majandusaasta aruande kinnitamist jätkus koosolek uue juhatuse valimisega ning ühehäälselt valiti juhatusse järgmiste liikmesseltside esindajad:

  • Ants Johanson, Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts
  • Aime Kinnep, Rakke Valla Hariduse Selts
  • Külli Ots, Põlva Jakob Hurda nim. Rahvahariduse Selts
  • Tiiu Toom, Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju
  • Meelis Toom, Mulkide Selts (juhatuse esimees)
  • Iivi Zajedova, Tšehhi-Eesti Klubi

Järgnes tegijate tunnustamine.

Kultuuriministeeriumi nimel andis Valter Haamerile üle tänukirja ühenduse loomise ja pikaajalise töö eest Rahvakultuuri Keskuse Tartu maakonna rahvakultuurispetsialist Astrid Hallik.

Liikmesseltside nimel andsid Valter Haamerile üle tänukirja ja kingitused Aime Kinnep, Toomas Kalda, Illi-Maret Uuk, Kaupo Ilmet ja Reet Vääri.

Tänukirjad eelmise juhatuse liikmetele ja raamatupidajale pikaajalise ja eduka töö eest andis üle Valter Haamer.

Läti-Eesti Seltsi esimees Toomas Kalda ettepanekul määrati Valter Haamerile EKSÜ auesimehe ametikoht.

Tänukirjaga tunnustati ka parimaid kirjasaatjaid – Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, MTÜ Kultuurikorraldus, ERM Sõprade Selts, Tšehhi-Eesti Klubi, Karjala Sõpruselts Eestiga “Otšag”, Peterburi Eesti Kultuuriselts.

Koosolekut juhatanud Kaupo Ilmet soovis lõpetuseks uuele juhatusele töökust, rõõmsat meelt ja ikka üheskoos edasi!

Kokkuvõtte tegi Ly Mumm
Fotod Sirje Madisson, Margit Reinkubjas