5. juuni 2023

Valter Haamer – EKSÜ auesimees!

Liikmete tänukiri pikaajalisele juhatuse esimehele Valter Haamerile

11. märtsil 2017 toimunud EKSÜ aasta aruandekoosolekul määrati Valter Haamer EKSÜ auesimeheks.

EKSÜ loomisel võtmerolli omanud ja 20 aastat EKSÜ juhatuse esimehe ametit pidanud Valter Haamerile anti pidulikul koosolekul üle liikmesseltside tänukiri ja õnnitlused.

Valter Haameri elutööst on 45 aastat olnud seotud juhtiva tööga üldhariduse alal: Elvas õpetajana, õppealajuhatajana, haridusosakonna inspektorina ja juhatajana; Tartu Ülikoolis õppejõuna, õppeosakonna juhatajana, kaugõppeprorektorina, kirjastus- ja trükiosakonna juhatajana.

Valter Haameri viimased 20 aastat on pühendatud Eesti kodanikuühiskonna rajamisele, koostöös erakondade ja teiste kodanikeühendustega vastava konseptsiooni väljatöötamisele, rohkem kui 40-t nii Eestis kui välismaal tegutsevat eesti kultuuriseltsi ühendava Eesti Kultuuriseltside Ühenduse asutamisele ja juhtimisele.

Valter Haamerile antakse üle liikmete tänukiri ja kingitused. Vasakult – Valter Haamer, Aime Kinnep, Toomas Kalda, Illi-Maret Uuk, Kaupo Ilmet ja Reet Vääri.

Olulist rolli on Valter Haamer etendanud Vanemuise Seltsi aseesimehena taasasutamisest peale, tema juhtimisel on Vanemuise Seltsi Kirjastus andnud välja mitmeid väärtraamatuid.

Valter Haameri on kirjutanud mitmeid artikleid hariduse- ja kultuurielust ja olnud paljude kogumike koostaja.

Evald Kampuse pöördumist Valter Haameri poole saab lugeda siin.