18. sept. 2021

Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts ootab Jakob Hurda rahvuskultuuri auhindade kandidaate

Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda (1839-1907) mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas, annab Jakob  Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts käesoleva aasta  23. juulil Põlva kirikus kahekümne kuuendat korda välja Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad.

Kandideerimise tähtaeg 28. aprill 2017.

Senised  laureaadid: Paul Lehestik, Kristjan Torop, Aino Voolmaa, Heli Raidla, Aino Strutzkin, Laine Lõvi, Veera Pino, Kaljo Põllu, Udo Kolk, Leo Reissar, Mall Hiiemäe, Tiiu Kiudorv, Ingrid Rüütel,  Rein Vill, Ottilie-Olga Kõiva, Tiiu Kunst, Ülle  Podekrat,  Jaan  Eilart, Mare Piho,  Veera Hirsik, Eva Potter, Helve Lübeck, Vaike  Sarv, Milvi Hirvlaane, Ants Viires, Helle Kõlli, Aleksei Peterson, Asta Tagel, Eevi Astel, Ulve Kangro, Anne Ojalo, Enn Esko, Heivi Pullerits, Liina Kähr, Igor Tõnurist, Ülo Needo, Valter Haamer, Maret  Kolsar, Veikko Armas Väntänen, Sirje Vill, Heljo Saar, Ain Erik, Jüri  Trei, Ester Liblik, Paul Hagu, Arvo Jää, Piret Õunapuu,   Heino Tartes, Rein Veidemann ja Andres Määr.

Vastavalt statuudile antakse igal aastal välja kaks preemiat, neist üks kindlasti Põlvamaal oma  tegevusega silmapaistnud  isikule.
Rahvuskultuuri auhinnad  määratakse eriliste teenete või kestva viljaka tegevuse eest Eesti  rahvuskultuuri viljelemisel, arendamisel ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel.

Auhinna suurus laureaadile on 1000 eurot (rahastab  Kultuurkapital).

Kandidaate  auhinna  saamiseks võivad esitada kõik juriidilised  või füüsilised isikud. Selleks tuleb 28. aprilliks 2017 (postitempli kuupäev) saata Jakob Hurda nim.  Põlva Rahvahariduse Seltsile (aadressil Kesk 16, 63308 Põlva  või e-postiga )  vabas vormis esildis. Selles  peab olema kandidaadi  rahvuskultuurialase tegevuse kokkuvõte, auhinna esitamise põhjendus, nimetatud  viimase 5 aasta jooksul  saadud suuremad preemiad ja auhinnad ning täpsed andmed kandidaadi kohta.

Info tel.  51904396.

Sirje Vill
Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts