21. juuli 2024

Loominguline kodu-salong “Siin ja seal, aga Tartus”

Oma luulet esitab Krista Ojasaar

Foto: Oma luulet esitab Krista Ojasaar

20. oktoobrlil 2017 kell 18 toimus Tartus Oskar Lutsu Majamuuseumis järjekorras juba 11. loominguline kodu-salong “Siin ja seal, aga Tartus”.

Oma luulet esitasid Krista Ojasaar ja Valts Ernštreits. Liivi ja läti keeles luuletava Valts Ernštreitsi luuletused on eestindanud Contra. Need kandis ette Jaan Malin. Nagu sel hooajal ikka, pakuti ka pisikest näitust (Ilmar Malin, Lagle Israel, Kaire Nurk, Richard Kaljo, Valdur Ohakas ja Ago Kivi).

Kodu-salongi esitlevad UNESCO Kirjanduslinn Tartu, MTÜ Kultuurikorraldus ja Tartu linn.

Jaan Malin
MTÜ Kultuurikorraldus