31. juuli 2021

Kohtumine Malle Saluperega

13. jaanuaril 2018 toimus Vanemuise Seltsis kohtumine monograafia “Koidula: ajastu taustal, kaasteeliste keskel” (2017) autori Malle Saluperega. Kohtumisel rääkis autor monograafia saamisloost ning vastas arvukatele küsimustele.

Kohtumine kujunes sisukaks mõttevahetuseks Lydia Koidula tegevuse üle Tartu-aastatel (1863-1873). See oli Koidulauliku tegevuse ja loomingu kõrgaeg: isa Johann Voldemar Jannseni abistamine Eesti Postimehe toimetustöös, Vanemuise Seltsi tegevuse kujundamisel ja I üldlaulupeo korraldamisel, eesti teatrile aluse panemisel esimeste näidendite autorina ja lavastajana. Viljakas oli ka tema proosa- ja luulelooming.

Lydia Koidula tundis huvi ühiskondliku elu sündmuste ja elavneva rahvusliku liikumise vastu, tema värssides kajastusid rahvusliku liikumise tõusumeeleolud. Selle kõrval on ta on kirjutanud ka loodus-, armastus- ja mõtteluulet ning lastelaule. 1862 oli Lydia Koidula Tartu Ülikoolis sooritanud nn. suure kodukooliõpetaja eksami.

Valter Haamer
Vanemuise Seltsi juhatuse liige