25. juuli 2024

Koolitus teemal Eestimaa – mis koht see on?

12. septembril toimus Eesti Rahva Muuseumis esimene koolitus neile, kes osalevad kultuurilist lõimumist toetavas programmis.

Osavõtjad said omavahel tuttavaks, rääkisid ootustest seoses programmiga, tutvusid giidi juhendamisel muuseumi püsinäitusega. Kohtumised ja hiljem võtsid nähtu mõnusas arutelus kokku.

“Eestis on kogukondi, mis tunnetavad seost üksteisega vähem kui võiks, segregeerunud ühiskond on aga habras ja haavatav. Seetõttu on oluline suunata riigisiseseid protsesse nii, et need toetaksid ühiskondlikku sidusust. Selleks, et ühiskond oleks sidusam, peab tundma kogukondi, kellega kõrvuti elatakse. Meie dünaamiline kursus avabki erinevaid „uksi”, mille kaudu Eesti kultuuri – õigemini, kultuure – kogeda,“ ütles Tartu Rahvusvahelise Maja juht Nastja Pertsjonok.

Viiel koolituspäeval ja viiel õppekäigul tutvutakse interaktiivse õppe kaudu Eesti praeguse elu, tähtsamate ajaloosündmuste, kultuuri sümbolobjektide ja loodusega. Programmis on ka erinevaid töötube.

„Oleme eesti kultuuri kodu, rahva põhiväärtuste kandja ja järjepidevuse hoidja. ERMis on hoiul ka maailma suurim soome-ugri rahvaste kogu. Muuseumi uus maja ja näitused on suurepärane kohtumispaik inimestele ja kultuuridele,“ ütles Virve Tuubel, programmi projektijuht ERMis.

Osalejatel on võimalus jagada ka enda kultuuri, avardada võrgustikku ning saada osa Eestisse elama tulnud inimeste lugudest.

Koolitusi rahastab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ kaudu. Programmi viivad läbi Eesti Rahva Muuseum, Tartu Rahvusvaheline Maja ja Ermi Sõprade Selts.

Kursused jätkuvad

12. septembril olid korraldajatele abiks ERMi Sõprade Seltsi vabatahtlikud Eha, Tiina ja Sirje, kes sellest tegusast ja väga heas meeleolus kulgenud ettevõtmisest ka ülevaate ja fotod tegid.