17. apr. 2024

Vahase elanikud ja maaomanikud teavad looduse ja pärimuse olulisust saarel

Väikese Vahase saare elanikud ja maaomanikud teavad looduse ja pärimuse olulisust saarel.
Need on olulised eeldused saare kogukonna kestlikkuse kujunemiseks.

Rõõmustab, et vahaselaste loodushoidlikku meelt ja pärimuskultuuri taju on märgatud ka kaugemal ja kõrgemal. 30.novembril toimub Kuressaares nende tunnustamise sündmus.

Õnnitlused Vahase Arvile ja tema mõttekaaslastele tunnustuse saamise puhul!

Leo Filippov
Sörvemaalt,

Eesti Saarte Kogu